Celá ČR Diecéze Tato organizace

Správní území

Diecézní charita ostravsko-opavská

Adresář Charity ČR

Správa DCHOO

Kratochvílova 3, Ostrava, 702 00