Ohlédněte se s námi za rokem 2020 ve výroční zprávě z diecézní Charity

Ohlédněte se s námi za rokem 2020 ve výroční zprávě z diecézní Charity

Rok 2020, v mnohém jiný... Prolistujte stránkami výroční zprávy, která rekapituluje dění za uplynulý rok. Začtěte se do úvodníku ředitele, který stručně shrnuje události, které zasáhly také do naší činnosti. 

Podpořte Charitu během Svatodušní sbírky

Podpořte Charitu během Svatodušní sbírky

Slavnost Seslání Ducha svatého, kterou oslavíme 23. května, je příležitostí k zamyšlení a obnově nejen našeho duchovního života. Neváhejme využít tuto možnost a nechme se zasáhnout Duchem svatým, který dává odvahu k víře v Krista nejen skrze vyznání, ale také prostřednictvím skutků.

Všem dárcům, kteří se rozhodnou podpořit charitní dílo v diecézi, ať už modlitbou, dobrovolnou pomocí nebo finanční podporou, srdečně děkujeme!

Nové sociální byty pomohou nízkopříjmovým rodinám

Nové sociální byty pomohou nízkopříjmovým rodinám

Diecézní charita ostravsko-opavská opravila zchátralý dům v Ostravě Kunčičkách a vybudovala v něm 6 nových sociálních bytů, do kterých se 5. května nastěhují první nájemníci.

Slavnostní předání klíčů proběhne od 10 h. za účasti apoštolského administrátora diecéze Mons. Martina Davida, který dům požehná.

Ozvěny online koledy

Tříkrálová sbírka_Ilustrativní foto I. Bužková_Člověk a Víra

Do konce dubna bylo možné podpořit konkrétní charitní projekty v regionu prostřednictvím online kasičky. Na webových stránkách Tříkrálové sbírky stačilo vybrat oblastní Charitu a darovat finance na pomoc lidem v nouzi. K 30. 4. činil výtěžek online koledy v Ostravsko-opavské diecézi 3 331 702 Kč.

Všem dárcům srdečně děkujeme!