Požehnané Velikonoce plné naděje

Požehnané Velikonoce plné naděje

Vážení přátelé a příznivci charitního díla,

jménem Diecézní charity ostravsko-opavské

Vám přejeme požehnané Velikonoce plné naděje!

Zažijte pohled z druhé strany: světlo – mlha – tma

Zažijte pohled z druhé strany: světlo – mlha – tma

„Kde je? Co? Kde to sedím? Kam jste mě posadili? Dejte mi židli. Jak? Co to je? Kde je židle? Kam jste ji postavili? Vy jste mi ji ukradli. Byly tu tři židle. Kolik? Hm…“

Jak se cítí člověk, který je postižen demencí Alzheimerova typu? S touto otázkou vznikalo divadelní představení v žánru fyzického a objektového divadla Tři židle autorky Hany Strejčkové. 8. dubna, se představí charitním pracovníkům, kteří pečují o lidi postižené touto nemocí. Představení odstartuje v 15 h. v Dělnickém domě ve Studénce.

Charita ČR: Zdravotní pojišťovny ohrožují domácí péči

Charita ČR: Zdravotní pojišťovny ohrožují domácí péči

Představte si, že si u vás někdo objedná práci. Vy ji odvedete kvalitně, včas a v plném rozsahu. Vyúčtujete ji – a poté se dozvíte, že dostanete zaplacené jenom tři čtvrtiny. Připadá vám to správné a spravedlivé? Přesně takhle se totiž chovají už mnoho let zdravotní pojišťovny k Charitě Česká republika a dalším poskytovatelům domácí zdravotní péče. Říkají tomu regulace. A kvůli tomuto přístupu je nyní domácí péče ohrožena. I proto oznamujeme pokračování stávkové pohotovosti a za podpory odborů vyzýváme zdravotní pojišťovny k okamžitému řešení situace.

Pokud neděláte něčí život lepším, pak marníte čas!

Pokud neděláte něčí život lepším, pak marníte čas!

Co je denním chlebem sociálního pracovníka? O co tato profese usiluje a co je hnacím motorem těch, kteří se jí věnují? A proč vytrvat navzdory nízkému společenskému statusu?

Při příležitosti Světového dne sociální práce, který se slaví 19. března, si můžete přečíst pár řádků z jednoho všedního dne, který jsme prožili s naší sociální pracovnicí Ivou, a možná pochopíte, že sociální práce hraje ve společnosti nezastupitelnou roli.