Svátek sv. Vincence de Paul – Den Charity

Svátek sv. Vincence de Paul – Den Charity

Bože, tys naplnil svatého Vincence apoštolskou horlivostí a povolals ho, aby se staral o potřeby chudých a pečoval o vzdělání a výchovu kněží, pomáhej i nám, ať také my využíváme schopností, které jsi nám dal, a jsme připraveni pomáhat těm, kdo potřebují naší pomoci. Prosíme o to skrze tvého Syna našeho Pána Ježíše Krista …. Amen.

Startujeme projekt Kvalitně v terénní péči

Diecézní charita ostravsko-opavská zahájila realizaci nového vzdělávacího projektu.

I když nenávidím hřích, mohu milovat hříšníka

I když nenávidím hřích, mohu milovat hříšníka

Výrokem sv. Augustina reagoval Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavské diecéze na blížící se demonstraci proti Romům v Ostravě. Upozornil, že nepokoje nelze řešit násilnou formou.

Důstojnost každého člověka bez rozdílu barvy pleti a původu

Důstojnost každého člověka bez rozdílu barvy pleti a původu

Na problematiku soužití romského i neromského obyvatelstva upozorní výstava "I Romové jsou Boží". Výstava fotografií na téma lidská důstojnost člověka se uskuteční v souvislosti s extremistickými aktivitami chystanými na pátek 27. září 2013 v Ostravě.