Slezská lilie vykvete i v roce 2013

Slezská lilie vykvete i v roce 2013

Stejně jako v předchozích dvou letech i v roce 2013 vykvete Slezská lilie. Hudební festival moderní křesťanské hudby, který pořádá Římskokatolická farnost Ostrava - Kunčičky a Diecézní charita ostravsko-opavská se uskuteční 15. - 16. června 2013 v Ostravě Kunčičkách.

Služby Charity Ostrava pro lidi v nouzi

Služby Charity Ostrava pro lidi v nouzi

Charita Ostrava nemá jistotu ve financování provozu sociálních služeb vzhledem k plošnému krácení dotační podpory od Ministerstva práce a sociálních věcí. Dlouhé zimní období maximálně vytížilo služby pro lidi bez přístřeší. Seznámení nejen s azylovými domy, ale i dalšími poskytovanými sociálními a zdravotními službami umožní široké veřejnosti Dny otevřených dveří.

Letní křesťanský tábor

Letní křesťanský tábor

I v letošním roce se mohou děti těšit na na letní křesťasnký tábor. Tábor pořádají dobrovolníci z Hlučínska ve spolupráci s Diecézní charitou ostravsko-opavskou.

V kraji chybí peníze na sociální služby

Charitám v diecézi ostravsko-opavské chybí letos na provoz služeb téměř 25 mil. Kč; v důsledku toho v 73 službách hrozí propuštění až 100 pracovníků. O službu by tak bylo připraveno více než 2,2 tis. klientů.