Nová posilovna v Ostravě-Kunčičkách

Nová posilovna v Ostravě-Kunčičkách

Dne 18. dubna ve 13:30 hod. jsme slavnostně otevřeli posilovnu Střediska sociální aktivizace Horizont. Posilovna byla zařízena v rámci projektu „Kunčičky – místo pro život“ podpořeného Nadací OKD a je umístěna na Holvekové 204/44, Ostrava – Kunčičky.

Slezská lilie vykvete i v roce 2013

Slezská lilie vykvete i v roce 2013

Stejně jako v předchozích dvou letech i v roce 2013 vykvete Slezská lilie. Hudební festival moderní křesťanské hudby, který pořádá Římskokatolická farnost Ostrava - Kunčičky a Diecézní charita ostravsko-opavská se uskuteční 15. - 16. června 2013 v Ostravě Kunčičkách.

Služby Charity Ostrava pro lidi v nouzi

Služby Charity Ostrava pro lidi v nouzi

Charita Ostrava nemá jistotu ve financování provozu sociálních služeb vzhledem k plošnému krácení dotační podpory od Ministerstva práce a sociálních věcí. Dlouhé zimní období maximálně vytížilo služby pro lidi bez přístřeší. Seznámení nejen s azylovými domy, ale i dalšími poskytovanými sociálními a zdravotními službami umožní široké veřejnosti Dny otevřených dveří.