Tři králové opět v ulicích našich měst

Tři králové opět v ulicích našich měst

2. 1. 2013 v budově Diecézní charity ostravsko-opavské proběhlo slavností žehnání koledníkům. Tříkrálové koledníky budeme moci potkávat od 2. do 14. ledna 2013. Do koledování se jako koledníci, zapojí i vedoucí představitelé charit v Moravskoslezském kraji a Jesenicku. 

Tříkrálová sbírka 2013 - Tři králové pomáhají celý rok

Tříkrálová sbírka 2013 - Tři králové pomáhají celý rok

Již zanedlouho bude v Moravskoslezském kraji a Jesenicku probíhat tradiční Tříkrálová sbírka. Každý tak bude moci pomoci v době okolo svátku Tří králů lidem ve svém blízkém okolí.

Výstava „I Romové jsou Boží“ zaujala i překvapila.

Ve dnech 5. – 16. listopadu se uskutečnila v Ostravě, Klub Ámos výstava „I Romové jsou Boží“. Díky velkému zájmu veřejnosti a vysoké návštěvnosti, bude výstava k vidění i v dalších městech České republiky v roce 2013.

DCHOO získala Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost

DCHOO získala Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost

Diecézní charita ostravsko-opavská získala Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost v rámci programu CSR. DCHOO získala titul "Společenský odpovědné organizace". Slavností předávání cen probíhalo 27.11. 2012 v Praze.