Společnou cestou se vydáváme vstříc rasismu

S bojem proti rasismu začíná Diecézní charita ostravsko-opavská již na základních školách.

Uctění Dušiček u hrobu biskupa Josefa Martina Nathana

Dne 4. listopadu se v rámci dušičkové pobožnosti na Městském hřbitově v Opavě u hrobu pomocného olomouckého biskupa Josefa Martina Nathana sešli představitelé naší ostravsko-opavské charity P.Dr. Jan Larisch, prezident DCHOO a Jan Hanuš, ředitel Charity Opava. Všichni zúčastnění se společně pomodlili, položili na hrob květiny a zapálili svíčku

Počátek natáčení dokumentárního filmu

V rámci prvních příprav realizace výstavy „I Romové jsou Boží“ jsme započali s natáčením dokumentárního filmu. Samotným počátkem pro uspořádání jak výstavy tak následně i natočení dokumentárního filmu bylo zjištění, že víra Romů na východním Slovensku je natolik hluboká, že stoji za povšimnutí.

Proběhlo u nás třetí mezinárodní setkání v rámci projektu Step v programu Leonardo Da Vinci

Třetí setkání všech zainteresovaných partnerů v projektu STEP se uskutečnilo ve dnech 14. – 16. října 2012 v prostorech ředitelství Diecézní charity ostravsko – opavské.