Diecézní charita ostravsko-opavská připouští, že jedná s kapelou U2

Reakce Diecézní charity ostravsko-opavské na informace v médiích:

Diecézní charita ostravsko-opavská připouští, že v současné době jedná s irskou skupinou U2 o případném benefičním koncertu, který by se mohl uskutečnit v roce 2014.

Diecézní charita ostravsko-opavská Vás srdečně zve

Diecézní charita ostravsko-opavská Vás srdečně zve na konferenci u příležitosti oslav 15. výročí jejího založení s názvem

SLUŽBA VE ZNAMENÍ CARITAS,

která se uskuteční ve středu 30. 5. 2012 v Kompresorovně na Landek Parku v Ostravě Petřkovicích. Konference se koná pod záštitou Mons. Františka Václava Lobkowicze, biskupa ostravsko-opavského.

Vesnička školí prostřednictvím seminářů ušitých na míru

Vesnička soužití Diecézní charity ostravsko-opavské realizuje hned několik projektů. Jedním z nich je projekt Rovné šance pro všechny děti, jehož součástí je i realizace seminářů, které jsou určeny pro rodiče žáků ZŠ a předškolních dětí se sociokulturním znevýhodněním. Seminář, který se konal 11. 4., nesl název Vzdělávání je cesta.

Tříkrálovka pomáhá na Ukrajině

Tříkrálová sbírka se sice koná na území České republiky, ale její výtěžek pomáhá částečně i v zahraničí. Oficiální pravidla udávají, že se jedná o 10% celkové vykoledované částky, což při letošním výsledku 12 343 379 Kč není vůbec málo. Středisko humanitární pomoci tedy letos z Tříkrálové sbírky, po odvedení příspěvku na humanitární projekty Charity ČR, získalo 539 000 Kč.