Vykvete i letos Slezská lilie?

Minulý rok se pustila Diecézní charita ostravsko-opavská a Římskokatolická farnost Kunčičky do ojedinělého hudebního projektu, který nemá mezi charitami, ani farnostmi po celé ČR obdoby – jedná se o festival Slezská lilie. I přesto, že se jednalo o pilotní projekt, sklidila akce velký úspěch a kladné ohlasy široké veřejnosti. Proto jsme se rozhodli Lilii opečovávat a zalévat tak, aby po dlouhém zimním období v červnu opět vykvetla. Festival se bude letos konat 9. června a následující den bude pokračovat setkáním se světoznámým indickým misionářem otcem Jamesem Manjackalem.

Pomáháme i v zahraničí

Tříkrálová sbírka se sice koná na území České republiky, ale její výtěžek pomáhá částečně i v zahraničí. Oficiální pravidla udávají, že se jedná o 10% celkové vykoledované částky, což při letošním výsledku 12 343 379 Kč není vůbec málo.

Prezident Diecézní charity se představuje

Vážení přátelé a dobrodinci charitního díla,

přijměte ode mě první srdečné pozdravení ve funkci prezidenta Diecézní charity ostravsko-opavské a zároveň také představení mé osoby. Možná, že pro vás až tolik ne, ale pro mne bylo velkým překvapením, když mi náš Otec biskup oznámil, že si pro tuto funkci vybral zrovna mne. Doslova a do písmene mne tím zaskočil. Chvíli jsem se mu snažil vysvětlit, že v diecézi má vhodnější a kompetentnější osoby pro tuto službu, ale on trval na svém, takže...

Projekt Nedejte dluhům šanci

Poradenské a informační centrum Diecézní charity ostravsko-opavské letos znovu nabízí zařízením poskytujícím sociální služby (sociálním pracovníkům a klientům) v Moravskoslezském kraji možnost zúčastnit se bezplatných přednášek o dluhové problematice.