Šance domova pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služba Šance domova reaguje na zvyšující se počet rodin s dětmi, které se ocitly v bytové nouzi a to zejména v sociálně vyloučených lokalitách. Zaměřuje se primárně na rodiny v nepříznivé sociální, finanční či jiné situaci, která jim brání získat samostatné bydlení, a které jsou zároveň motivovány především v zájmu svých dětí situaci řešit. Těmto rodinám nabízíme možnost přechodného bydlení a doprovodný sociální program, jehož cílem je zmapovat a intenzivně řešit příčiny nepříznivé situace. Projekt je realizován Diecézní charitou ostravsko-opavskou, střediskem Vesnička soužití.

Opět na Ukrajině

Opět na Ukrajině

Ve dnech 17-23.března byli tentokráte všichni pracovníci SHP DCHOO opět na Ukrajině. Největší část časoprostoru jsme věnovali Terapeutickým komunitám, kterým pomáháme od minulého roku.

Nabídka ubytování pro seniory

Charita Frenštát pod Radhoštěm nabízí seniorům ubytování v jednopokojových garsoniérách v Penzionu pro seniory.

Nový azylový dům v Ostravě

Nový domov pro osoby bez domova otevře koncem tohoto roku Magistrát města Ostravy. Nová sociální služba se otevře i přesto, že na financování sociálních služeb chybí v Moravskoslezském kraji více než 200 milionů korun. Magistrát však tvrdí, že na provoz nového zařízení peníze mít bude.