Adorace v kapli Hospice sv. Lukáše Charity Ostrava

V úterý 28. února se uskutečnila adorace v kapli Hospice sv. Lukáše. Společná adorace charitních pracovníků, příznivců charitního díla, klientů probíhala v krásném prostředí  kaple za hudebního  doprovodu pracovnic Hospice sv. Lukáše.

Kdo ochrání nestátní neziskové organizace?

23. 2. proběhla v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje tisková konference k problematice nedostatečného finančního pokrytí sociálních služeb ze strany státu. O tom, že v kraji chybí 220 milionů korun, které v předchozích 3 letech poskytovatelé sociálních služeb čerpali ze zdrojů EU, jsme již informovali v tiskové zprávě. Svůj názor vyjádřili i zástupci Krajského úřadu MSK a vedoucí sociálního odboru KÚ MSK.

Zase ta Evropa a mezinárodní projekty!

Loňský rok byl výjimečný v mnoha ohledech a jedním z nich bylo i zapojení se do dosud námi nepoznaného světa Mezinárodních projektů. První takové dvě malé „vlaštovky“ se usídlili v naší organizaci a od září 2011 jsme ve spolupráci se zahraničními partnery začali společnou realizaci projektů.

Zhodnocení terénní a komunitní práce za poslední tři zimní měsíce!

Na počátku zimy jsme se domnívali, že omezení terénní a komunitní práce bude nezbytné z důvodu mrazů, ale naopak došlo k zachování odpolední „služby“ terénního týmu, i když zima na přelomu ledna a února nebyla příliš přívětivá.