Zhodnocení terénní a komunitní práce za poslední tři zimní měsíce!

Na počátku zimy jsme se domnívali, že omezení terénní a komunitní práce bude nezbytné z důvodu mrazů, ale naopak došlo k zachování odpolední „služby“ terénního týmu, i když zima na přelomu ledna a února nebyla příliš přívětivá.

Jarní úklid v Kunčičkách

Vážení obyvatelé Kunčiček,

opět nastává čas na velký úklid sklepních a půdních prostor ve Vašich domech a to ve dnech 13 – 14 dubna 2012.

Diecézní charita ostravsko-opavská v Mariánských Lázních

V sobotu 18. února probíhal 19. ročník udělování cen MISSIS – soutěže o nejkrásnější matku a dítě v ČR. Již tradičně se tento akt odehrál v prostorách Městského divadla v Mariánských Lázních. Tato soutěž má od svého vzniku také benefiční charakter.

Rok 2012 ve znamení rušení sociálních služeb a omezování provozu

Ostrava – V lednu 2012 zveřejnilo MPSV výsledky dotačního řízení pro financování sociálních služeb. V Moravskoslezském kraji chybí nyní min. 180 milionů korun ve srovnání s rokem 2011 za předpokladu, že bude všem službám poskytnuta dotace ve stejné výši jako minulý rok. Tento deficit vznikl ukončením individuálních projektů kraje a zároveň stagnací dotací ze zdrojů MPSV, které ukončení individuálních projektů téměř nereflektovalo. Některým službám a střediskům tak hrozí omezení nebo úplné ukončení vzhledem k nedostatku finančních prostředků.