Nové aktivitky v Horizontu - SAS

Prostřednictvím aktivit, které probíhají v Horizontu nabízíme dětem smysluplné trávení volného času. Od listopadu mají děti možnost si vybrat z 5 aktivit :

Nová sociální služba v Ostravě – Kunčičkách

Počátkem roku 2011 jsme slavnostně zahájili činnost střediska Horizont v Ostravě – Kunčičkách. Ani ne rok od zahájení se může středisko pochlubit novou službu, o kterou rozšířili pracovníci v Kunčičkách soubor poskytovaných služeb v sociálně vyloučené lokalitě.

Vesnička soužití se účastní univerzitního výzkumu

Vesnička soužití navázala spolupráci s Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity. Záměrem této spolupráce je zpracování kvalitativního výzkumu a sociálních studií na téma „Historie romských rodin“. Provedením výzkumu byl pověřen pan Aleš Musil, který pomáhá pracovníkům Vesničky soužití s vytvořením metodik pro poskytování sociálních služeb.

Medaile za zásluhy

Včerejšího dne proběhlo slavnostní setkání oceněných v obřadní síni na úřadě Slezské Ostravy. Pozvaní a ocenění byli všichni, kteří dlouhodobě přispívají ke kulturnímu a společenskému rozvoji městské části.