Nábytek pro Ukrajinu od firmy HON a.s.

Nábytek pro Ukrajinu od firmy HON a.s.

Celkem tři nákladní auta známé české firmy HON a.s. přivezli minulý týden darovaný nábytek do našeho skladu v Ostravě-Koblově. Tento nábytek bude v následujících měsících převezen na Ukrajinu a to zejména do Domova pokojného stáří v Usť-Čorne.

Projekt Nový domov

Projekt Nový domov představuje bydlení s doprovodným sociálním programem pro rodiny s nezletilými dětmi.

Terénní a komunitní práce po vzoru Velké Británie

Dlouze jsme přemýšleli, jak lépe poznat a zmapovat sociálně vyloučenou lokalitu v Ostravě – Kunčičkách.

Rozšíření Horizontu od 1. listopadu 2011

Diecézní charita ostravsko – opavská vyhrála výběrové řízení na poskytování sociálních služeb nízkoprahové zařízení (NZDM) a sociálně aktivizační služby (SAS) v Ostravě – Kunčičkách.