První zapojení Diecézní charity ostravsko-opavské do mezinárodního projektu v programu LdV

Ve dnech 26. – 28. října 2011 se v Norimberku  konalo první setkání projektu STEP a tím i první setkání všech partnerů, kteří jsou do projektu zapojeni. Projekt STEP je realizován partnery z těchto zemí (Velká Británie, Česká republika, Severní Irsko, Nová Kaledonie, Belgie, Německo a Rakousko) a prioritně má za úkol vytvořit společnou strategii, popřípadě metodiku práce sociálních pracovníků, s cílovou skupinou dlouhodobě nezaměstnaných.

Rumunsko očima Ostraváků

Baia Mare je poměrně známé město na severu Rumunska, jelikož je hlavním městem zdejšího regionu Maramureš, který sousedí s ukrajinskými hranicemi. Město sice neleží u moře či v teplých exotických krajinách, ale i přesto Vás upoutají malebná panoramata, která vytváří zdejší pahorkatina.
Toto město pro nás - pracovníky DCHOO - bylo minulý týden taktéž důležité i z jiného důvodu než jen kvůli obdivování přírodních úkazů....

Blíží se úspěšné ukončení Projektu S kvalitou do praxe

Ostrava – Koncem října proběhl poslední z řady vzdělávacích kurzů projektu S kvalitou do  praxe, jejímž realizátorem je Diecézní charita ostravsko-opavská. Dva druhy kurzů – pro tzv. kvalitáře (sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách) a pro manažery sociálních služeb – probíhaly již od listopadu minulého roku. Projekt navazuje na dříve realizovaný projekt Diecézní charity Poznáním ke kvalitě. Díky těmto kurzům se podařilo vyškolit 57 kvalitářů a 88 manažerů v sociálních službách. Závěr realizační části projektu tvoří připravovaná konference, která se bude konat 8. 12. v Ostravě.

Letní tábor sester na Ukrajině

Letní tábor sester na Ukrajině

Sestry z Dubového na Zakarpatí pořádají každý rok letní příměstský tábor pro zdejší děti, který je podpořen ze společného fondu projektu adopce na dálku. Zaslali nám poděkování a zprávu o tomto táboře.