Informace k výběrovému řízení na kontaktní pracovníky v NZDM

Děkujeme všem, kteří projevili zájem a zaslali profesní životopis a motivační dopis na pracovní pozici - kontaktní pracovník v NZDM. ...

Předávání Cen Charity 2011

Dne 20. září se v kostele sv. Tomáše na Malé Straně v Praze uskutečnilo každoroční slavnostní předávání Ceny Charity. Se svým proslovem vystoupil ředitel Charity ČR Ing. Mgr. Oldřich Haičman, prezident Charity ČR světící biskup Mons. Pavel Posád a další. Slavnostního předávání se zúčastnili taktéž zástupci jednotlivých diecézí.

Den sociálních služeb 2011 v Odrách

Ve středu 14.září se na náměstí v Odrách uskutečnila akce Den sociálních služeb pořádaná městem Odry, kde měli občané Oder možnost seznámit se s tím, které organizace na Odersku poskytují sociální a podobně zaměřené služby a  jak tyto organizace místním lidem pomáhají.

Nadace ČEZ ZNOVU podpořila Charitu Jablunkov!

Nadace ČEZ ZNOVU podpořila Charitu Jablunkov!

Nadace ČEZ ZNOVU podpořila Charitu Jablunkov!