Nadace ČEZ ZNOVU podpořila Charitu Jablunkov!

Nadace ČEZ ZNOVU podpořila Charitu Jablunkov!

Nadace ČEZ ZNOVU podpořila Charitu Jablunkov!

Vesnička slaví 23. 9.

Vážení, přistupte blíže a nechejte na sebe dýchnout atmosféru výjimečného souladu minulosti a přítomnosti, vášně a nezkrotného temperamentu, technicky náročných a precizně provedených akrobatických, žonglérských a tanečních výkonů.

Evropské projekty v režii Diecézní charity ostravsko-opavské

Diecézní charita ostravsko-opavská získala za podpory a spolupráce střediska Vesničky soužití (která bude zároveň realizátorem obou projektů) dva evropské projekty týkající se problematiky osob sociálně znevýhodněných. Jedná se o projekty Grundtvig a Leonardo da Vinci (Young and Adults for Better Life, STEP).

Oba získané projekty jsou založeny na spolupráci s mezinárodními partnery. Základem je předávání dobré praxe z různých míst Evropy, z různých kultur, s různými menšinami.

Povolání k životu v řeholní rodině

Koncem srpna jsme se rozloučili s paní Beatou Sikorovou, která působila na pozici ředitelky Charity Jablunkov.

Tentokrát však nebylo důvodem odchodu dosažení důchodového věku či odchod na jinou pracovní pozici. Důvod byl mnohem prozaičtější a to nástup do konventu sester Alžbětinek v Jablunkově.