Zprávy z oblastí postižených hladomorem

Náš kolega z Diecézní charity ostravsko-opavské Filip Habrman, vedoucí střediska sociální aktivizace Horizont, se právě v těchto dnech účastní mise OSN v Somálsku. Jeho hlavním úkolem je koordinace všech činností, které souvisí s nerušeným poskytováním zdravotní pomoci lidem v nouzi, kteří jsou postiženi hladomorem, a jejich zdravotní stav vyžaduje lékařskou pomoc. I přesto, že je Filip zkušeným humanitárním pracovníkem a s organizací OSN spolupracuje již několik let, situace v Somálsku je nyní i pro zkušeného pracovníka nesmírně těžká.

Cesta adoptivních rodičů 2011

Jen několik dnů nás dělí od našeho návratu z cesty adoptivních rodičů na Ukrajinu a na Středisku humanitární pomoci se vše vrací do starých zaběhnutých kolejí. Nezbývá než zhodnotit cestu jako velmi povedenou, dobře zorganizovanou… a prostě se vším všudy vydařenou.

Vítání a loučení zároveň

Tento týden jsme se rozloučili s ředitelkou Charity Krnov paní Marií Peškovou, která by na své ředitelské pozici oslavila v listopadu 3 roky od začátku svého působení. Paní Pešková se loučila se známým prostředím a spolupracovníky, ale taktéž předávala své znalosti, zkušenosti a podněty novému panu řediteli Mgr. Ing. Jaroslavu Černému, který již tento týden nastoupil do nové funkce. 

Christina R. Mazur půjde 10.8. na operaci

Christina R. Mazur půjde 10.8. na operaci

Na jaře jsme Vás informovali o malé ukrajinské holčičce, která ztratila v důsledku prodělané virózy sluch. Vyhlasili jsme také sbírku na přispění k nákladné operaci. Rodiče holčičky sbírali finance po celé Ukrajině i v zahraničí a nyní podstoupí holčička složitou operaci. Děkujeme všem dárcům za pomoc.