Tříkrálová komise schálila záměry a uzavřela soutěž

Tříkrálová komise schálila záměry a uzavřela soutěž

V úterý 29. března 2011 zasedala Tříkrálová komise Diecézní charity ostravsko-opavské. Kromě zhodnocení sbírky měla komise na programu také 2. kolo schvalování záměrů Tříkrálové sbírky pro rok 2011 a uzavření soutěže „Králové“.

Poradna DCHOO nedává dluhům šanci

Poradna DCHOO nedává dluhům šanci

Poradenské a informační centrum Diecézní charity ostravsko-opavské pokračuje v besedách v rámci projektu „Nedejte dluhům šanci“. Tento projekt je zaměřen na seniory, kteří jsou v tomto směru velmi zranitelnou skupinou.

Opět je možno se hlásit na brigády na Ukrajinu

Opět je možno se hlásit na brigády na Ukrajinu

Jako každý rok, je možno se i tento rok přihlásit na brigádu na Ukrajinu, a jet pracovně pomoci. Po domluvě s ukrajinskými partnery, se kterými spolupracujeme, dostáváme seznam prací, které jsou třeba udělat ve vybraných lokalitách. Vaše pomoc bude vítána!

Modlitba, půst, almužna

Modlitba, půst, almužna

Postní doba je obdobím přípravy na co nejplnější prožití událostí Velikonoc, základního kamene naší víry a naděje. V tomto období obzvláště prohlubujeme svůj vztah k Bohu, bližním a k sobě samému skrze modlitbu, půst a konání dobrých skutků.  Půst je duší modlitby a milosrdenství je životem postu.