Diecézní charita ostravsko-opavská podpořila sanace v Dolních Domaslavicích

Diecézní charita ostravsko-opavská podpořila sanace v Dolních Domaslavicích

Diecézní charita ostravsko-opavská darovala na konci února 2011 obci Dolní Domaslavice částku 500 tis. korun v souvislosti s odstraňováním následků loňských povodní a jejích doprovodných jevů v Moravskoslezském kraji. Jedná se o další příklad navazující pomoci Charity v kraji.

S kvalitou do praxe v polovině

S kvalitou do praxe v polovině

Vzdělávací projekt „S kvalitou do praxe“, který realizuje Diecézní charita ostravsko-opavská ve spolupráci s Moravskoslezským krajem za přispění Evropského sociálního fondu se blíží k druhé polovině vzdělávacích seminářů.

Štědrý Večer pro Ukrajinu

Štědrý Večer pro Ukrajinu

Benefiční koncert spojený s modlitbou za Ukrajinu, přenášený TV NOE pod názvem Večer pro Ukrajinu, byl velmi štědrý. Výtěžek koncertu bude využit na dobudování skladu a kuchyně v Domově pokojného stáří v Usť Čorne. Všem dárcům patří naše upřímné poděkování.

Poděkování za sběr autolékárniček

Poděkování za sběr autolékárniček

Sběr nepotřebných lékárniček, který pořádalo Středisko humanitární pomoci diecézní charity ostravsko-opavské ve spolupráci s charitami a farnostmi na Severní Moravě byla úspěšně ukončena. Přijměte naše poděkování za několik stovek přijatých autolékárniček. Obsah nepotřebných autolékárniček bude využit pro potřeby Městečka milosrdenství v Ivano-Frankivsku a Domova pokojného stáří v Usť Čorne na Zakarpatské Ukrajině. První zásilka vytříděného zdravotnického materiálu již byla odvezena na Ukrajinu.