Poděkování za sběr autolékárniček

Poděkování za sběr autolékárniček

Sběr nepotřebných lékárniček, který pořádalo Středisko humanitární pomoci diecézní charity ostravsko-opavské ve spolupráci s charitami a farnostmi na Severní Moravě byla úspěšně ukončena. Přijměte naše poděkování za několik stovek přijatých autolékárniček. Obsah nepotřebných autolékárniček bude využit pro potřeby Městečka milosrdenství v Ivano-Frankivsku a Domova pokojného stáří v Usť Čorne na Zakarpatské Ukrajině. První zásilka vytříděného zdravotnického materiálu již byla odvezena na Ukrajinu.

Duchovní rozměr charity

Duchovní rozměr charity

Milí přátelé,
pohovořit v několika málo minutách o duchovním rozměru charity je snaha více nežli troufalá. Domnívám se, že jsme si všichni vědomi toho, že toto téma by zasluhovalo spíše několikadenní seminář, který by nám teprve umožnil poodkrýt toto téma a jeho problematiku, jelikož toto téma je velmi dalekosáhlé a výrazným způsobem přesahuje účel tohoto referátu. Rád bych se tedy pouze zaměřil na některé základní prvky charitní spirituality a jejich konsekvence pro obecnou sociální – charitativní práci v naší společnosti.

Poděkování dárcům za podporu projektu Domov

Poděkování dárcům za podporu projektu Domov

Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské realizuje projekt Domov, zaměřený na podporu dětí žijících v Městečlu milosrdenství. Sestry Vtěleného Slova z Ivano-Frankvisku, které jseou partnerem tohoto projektu, napsaly poděkování dácům a zprávu o své činnosti.

Výlet do muzea

Výlet do muzea

Dne 15.1.2011 jsme ve spolupráci se školním klubem ZŠ Škrobálkova uspořádali výlet do Ostravského muzea.