Rozšíření sociální služby Šance domova

Diecézní charita ostravsko-opavská zahájila realizaci nového projektu s názvem Rozšíření sociální služby Šance domova, který bude probíhat od března 2017 až do února 2020.

Komunitní práce v Osadě Míru

Diecézní charita ostravsko-opavská zahájila v březnu letošního roku realizaci nového projektu s názvem Komunitní práce v Osadě míru, který bude probíhat až do měsíce února 2020.

Charita Ostrava pomáhá lidem bez domova přímo v terénu

Charitní dům sv. Benedikta Labre - terénní programy

Charita Ostrava rozšířila spektrum služeb pro lidi v nouzi. Terénní sociální pracovníci v Ostravě dochází od počátku letošního roku přímo za lidmi na úplném okraji společnosti. Provoz nové sociální služby „terénní programy“ finančně podporuje Evropský sociální fond v rámci Operačního programu zaměstnanost.

Výběrové řízení na pozici ředitel/ka Charity Hlučín

Výběrové řízení na pozici ředitel/ka Charity Hlučín

Diecézní charita ostravsko - opavská vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitel/ka Charity Hlučín