Postní almužna nabízí možnost být blíže těm, kdo potřebují naši pomoc

Postní almužna nabízí možnost být blíže těm, kdo potřebují naši pomoc

Popeleční středou začíná postní doba. Během čtyřiceti dní dostáváme novou šanci k obrácení a prostřednictvím modlitby, půstu a almužny můžeme intenzivněji prožít Boží přítomnost.

Také v ostravsko-opavské diecézi se lze zapojit do dobrovolné postní výzvy, Postní almužny. Prostředky, které se nashromáždí během postní doby v oranžových papírových schránkách, poputují na pomoc lidem v nouzi.

Více informací o Postní almužně: https://www.postnialmuzna.cz/o-sbirce/

Přesouváme naši poradnu z Michálkovic na novou adresu

Přesouváme naši poradnu z Michálkovic na novou adresu

Charitní odborná sociální poradna v Ostravě-Michálkovicích bude fungovat na adrese ČS armády 100/53 do 25. 2. 2020. Od dalších měsíců se působiště poradny přesune na novou adresu v Ostravě-Zábřehu, na ulici Čujkovova 21.

Závěrečná konference zhodnotí přínos projektu na podporu sociálního bydlení

Závěrečná konference zhodnotí přínos projektu na podporu sociálního bydlení

Jak se dostat ze začarovaného kruhu ubytoven? Jak získat stabilní bydlení a vytvořit dětem domov? A jaká jsou dilemata sociální služby v oblasti sociálního bydlení? Odpovědi nabídne závěrečná konference, která zhodnotí přínosy projektu Rozšíření sociální služby Šance domova.

Už tento čtvrtek, 20. února od 9 h. v Komunitním centru Vesničky soužití v Ostravě-Muglinově.

Tříkrálová sbírka pomůže lidem v nouzi na Ostravsku

Tříkrálová sbírka pomůže lidem v nouzi na Ostravsku

Tříkrálová sbírka 2020 pomůže lidem v nouzi díky štědrosti Ostravanů, obyvatel obcí v okolí a zapojení  dobrovolných koledníků částkou 2 502 547 Kč.  Prostředky sbírky využije Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra na podporu služeb pro klienty mobilního i lůžkového hospice, lidi bez domova nebo lidi se zdravotním postižením.