Závěrečný seminář projektu Předškolní klub zaujal

Závěrečný seminář projektu Předškolní klub zaujal

U příležitosti ukončení projektu Předškolní klub se v Komunitním centru Vesničky soužití Diecézní charity ostravsko-opavské konal seminář, na kterém zazněla celá řada velice zajímavých informací.

Diecézní charita ostravsko-opavská má recept na integraci dětí ze sociálně vyloučených lokalit

Diecézní charita ostravsko-opavská má recept na integraci dětí ze sociálně vyloučených lokalit

Nedostatečná motivace rodičů k podpoře dětí ve vzdělávání, nedůvěra v systém předškolního vzdělávání, malá důvěra rodičů k pracovníkům MŠ (později i ZŠ), špatné hospodaření a nedostatek financí v rodinách. To jsou alespoň některé příčiny toho, proč děti ze sociálně vyloučených lokalit nejsou připraveny na povinnou školní docházku a ve vzdělání selhávají. Přitom vzdělání je klíčem k jejich skutečné integraci.

Exkurze studentů ve Vesničce soužití

Exkurze studentů ve Vesničce soužití

Dne 11. 3. nás navštívili studenti z Ostravské univerzity - Fakulty sociálních studií, aby se dozvěděli o naší práci.

Eskymácká výprava na Horní Bečvu

Od 24. 2. 2016 do 26. 2. 2016 jsme s dětmi z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež jeli na třídenní jarní výlet. Jarní výlet se uskutečnil na chatě Barborka, která se nachází v Horní Bečvě.