Hostíme dobrovolnice ze zahraničí

Hostíme dobrovolnice ze zahraničí

Od letošního října Diecézní charita ostravsko-opavská hostí dvě dobrovolnice ze zahraničí.

Koledníci dostali darem Tříkrálové koruny

Koledníci dostali darem Tříkrálové koruny

Již za dva měsíce vyrazí v období od 1. - 14. ledna koledovat Tříkráloví koledníci. V letošním roce to bude podobně jako v min. roce více jak 7 500 koledníků. Diecézní charita ostravsko-opavská obdržela tento rok darem 8 000 ks Tříkrálových korun od společnosti Model obaly, a. s. z Opavy. Malí i velcí koledníci si tak nebudou muset vyrábět koruny vlastnoručně.

Pomáháme Vám s dluhy

Poradenské a informační centrum (dále jen PIC) pomáhá lidem starším 18 let např. v oblasti dluhové problematiky, majetkoprávních záležitostí, rodinného práva a pracovně právních vztahů. Pomoc probíhá prostřednictvím osobních, telefonických a e-mailových konzultací, poradenství je anonymní, bezplatné, diskrétní a nestranné. Nabízíme také možnost bezplatných právních a psychologických konzultací, včetně sepisování odborných návrhů k soudům. Je možné nás kontaktovat i prostřednictvím bezplatné telefonní pevné linky, novinkou je výpočet a sepisování návrhů na povolení oddlužení.

Charitní sbírka potravin pro chudé byla úspěšná

Charitní sbírka potravin pro chudé byla úspěšná

Chudoba znamená mít hlad a z tohoto důvodu vyhlásila Charita Krnov u příležitosti Mezinárodního dne boje proti chudobě sbírku potravin pro chudé.