Pomáháme Vám s dluhy

Poradenské a informační centrum (dále jen PIC) pomáhá lidem starším 18 let např. v oblasti dluhové problematiky, majetkoprávních záležitostí, rodinného práva a pracovně právních vztahů. Pomoc probíhá prostřednictvím osobních, telefonických a e-mailových konzultací, poradenství je anonymní, bezplatné, diskrétní a nestranné. Nabízíme také možnost bezplatných právních a psychologických konzultací, včetně sepisování odborných návrhů k soudům. Je možné nás kontaktovat i prostřednictvím bezplatné telefonní pevné linky, novinkou je výpočet a sepisování návrhů na povolení oddlužení.

Charitní sbírka potravin pro chudé byla úspěšná

Charitní sbírka potravin pro chudé byla úspěšná

Chudoba znamená mít hlad a z tohoto důvodu vyhlásila Charita Krnov u příležitosti Mezinárodního dne boje proti chudobě sbírku potravin pro chudé.

Cesta do Moldavska I.

Cesta do Moldavska I.

Dne 3. října jsme opět vyjeli směr Ukrajina na okružní cestu na místa, kde pomáháme. Cestou jsme také udělali zajížďku do Moldavska, na pozvání Caritas Moldova. Začínáme..

Týden sociálních služeb 2013

Týden sociálních služeb 2013

V týdnu 7. - 11. 10. 2013 se uskutečnil 5. ročník Týdne sociálních služeb v České republice. Charita Jablunkov se k této akci připojila bohatým programem. Dopolední aktivity byly vyhrazeny školám a od 16 hod byla připravena nabídka pro veřejnost.