Výroční zpráva DCHOO za rok 2013

Poslední léta jsou v „charitním“ dění léta plná řady změn a očekávání. Obdobně tomu bylo i v roce 2013, který byl pro Diecézní charitu ostravsko-opavskou díky mnohému úsilí rokem úspěšným. Nahlédněte do sumáře aktivit Diecézní charity ostravsko-opavské v roce 2013.

Jak se žije u nás nevidomým?

Jak se žije u nás nevidomým?

Jak se žije u nás nevidomým? Jaké problémy a jaké možnosti mají? Co potřebují a s čím jim můžeme pomoci? Pořad TV Noe na toto téma je již ke shlédnutí v archivu.

Zpěvák legendární křesťanské rockové kapely Petra vystoupil v Ostravě

Zpěvák legendární křesťanské rockové kapely Petra vystoupil v Ostravě

Ve dnech 14. a 15. června proběhl v Ostravě – Kunčičkách mezinárodní křesťanský festival soudobé hudby. Festival uspořádaly Diecézní charita ostravsko-opavská, farnost sv. Antonína z Padovy a TV Noe. Cílem této akce bylo přiblížit veřejnosti současnou autorskou křesťanskou hudbu, vzájemně překonávat nejenom geografické hranice a dát prostor také dobročinnosti.

Slezská lilie podpoří Charitní projekty

Slezská lilie podpoří Charitní projekty

Mezinárodní křesťanský festival současné hudby Slezská lilie podpoří dva Charitní projekty z naší diecéze. K této podpoře se mohou připojit nejenom návštěvníci festivalu...