150 služeb v Moravskoslezském kraji a Jesenicku

150 služeb v Moravskoslezském kraji a Jesenicku

Neuvěřitelných 150 služeb nabízí svým klientům 17 Charit v Moravskoslezském kraji a Jesenicku.

Výzva k modlitbě za festivaly

Aliance křesťanských festivalů v ČR v dubnu letošního roku vydala aktuální kalendář křesťanských festivalů a vyzvala k modlitbě za to: „Aby v nadcházející sezóně na festivalech z hudby, slova a jednání vanul Duch Svatý.“

Projekt Důstojný život v Moldavsku

Projekt Důstojný život v Moldavsku

Na začátku dubna jsme navšívili novou zemi naší pomoci - Moldavsko. Díky projektu Ministerstva zahraničních věcí "Parnerství pro Důstojný život" zde můžeme připravovat nový projekt pomoci seniorům...zápisky z cest od naší pracovnice...

Projekt Kvalitně v terénní péči stále nabízí volná místa ve vzdělávacích seminářích

Od března tohoto roku realizuje Diecézní charita ostravsko-opavská vzdělávací semináře pro pracovníky terénních služeb sociální péče a pro manažery poskytovatelů sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.