Týden sociálních služeb 2013

Týden sociálních služeb 2013

V týdnu 7. - 11. 10. 2013 se uskutečnil 5. ročník Týdne sociálních služeb v České republice. Charita Jablunkov se k této akci připojila bohatým programem. Dopolední aktivity byly vyhrazeny školám a od 16 hod byla připravena nabídka pro veřejnost.

Svátek sv. Vincence de Paul – Den Charity

Svátek sv. Vincence de Paul – Den Charity

Bože, tys naplnil svatého Vincence apoštolskou horlivostí a povolals ho, aby se staral o potřeby chudých a pečoval o vzdělání a výchovu kněží, pomáhej i nám, ať také my využíváme schopností, které jsi nám dal, a jsme připraveni pomáhat těm, kdo potřebují naší pomoci. Prosíme o to skrze tvého Syna našeho Pána Ježíše Krista …. Amen.

Startujeme projekt Kvalitně v terénní péči

Diecézní charita ostravsko-opavská zahájila realizaci nového vzdělávacího projektu.

I když nenávidím hřích, mohu milovat hříšníka

I když nenávidím hřích, mohu milovat hříšníka

Výrokem sv. Augustina reagoval Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavské diecéze na blížící se demonstraci proti Romům v Ostravě. Upozornil, že nepokoje nelze řešit násilnou formou.