Biskup Lobkowicz ocenil dobré duše diecéze, mezi nimi i 11 pracovníků Charit

Biskup Lobkowicz ocenil dobré duše diecéze, mezi nimi i 11 pracovníků Charit

16. října, na svátek sv. Hedviky, patronky diecéze, ocenil ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz všechny ty, kteří dlouhodobě aktivně působí ve farnostech či v Charitách. Ze 31 oceněných jich třetina pomáhá v charitních zařízeních napříč krajem.

Mezi dalšími oceněnými byli např. varhaníci, kostelníci, ženy, které se obětavě starají o kostely a kaple, ale i dvě řeholní sestry a jeden kněz.

Seznámit se medailonky oceněných z řad Charit můžete níže.

Všem, kteří pomáhají v rámci farností a Charit patří srdečné poděkování.

Foto: Z. Poruba, Člověk a Víra

Slavnost sv. Hedviky_1_foto Z. Poruba, Člověk a VíraSlavnost sv. Hedviky_3_foto Z. Poruba, Člověk a VíraSlavnost sv. Hedviky_4_foto Z. Poruba, Člověk a Víra

Štěpánka Albertová

ZA MNOHALETOU, OBĚTAVOU PRÁCI V CHARITĚ STUDÉNKA A FARNOSTI BUTOVICE

Paní Albertová mnoho let pracuje jako dobrovolnice v Charitě Studénka, kde se podílí na chodu charitního šatníku. Bez dobrovolníků by šatník nemohl sloužit. Charita jí za tuto službu vyslovuje své uznání a dík. Mnoho let je také paní Štěpánka neodmyslitelně spjata s farností Butovice. Obětavě a bez ohledu na svůj čas či zdravotní těžkosti se stará o kostel Všech svatých. Ať se jedná o péči o vnitřní či vnější prostory, květinovou výzdobu apod. Svou modlitbou věrně doprovází farnost a všechny farníky.

Hedvika Běhálková 

ZA DLOUHOLETOU, SVĚDOMITOU SLUŽBU V CHARITĚ BOHUMÍN  A ANGAŽOVANOST VE FARNOSTI

Do Charity Bohumín nastoupila paní Hedvika v roce 1998. Více než 20 let slouží obyvatelům domu pokojného stáří a 11 let pracuje jako vedoucí služeb pro seniory a odlehčovací služby. Svou obětavostí, pracovitostí a pozorností je pro mnohé srdcem domova, schopna vnášet do služby Charity pocit domova a bezpečí. Aktivně se zapojuje také do života farnosti Nový Bohumín. Je dlouholetou členkou scholy, pomáhá s úklidem a s mnohými praktickými věcmi při konání farních aktivit. S manželem vychovali tři syny a rodina žije příkladným křesťanským životem. V tomto měsíci oslavila své šedesátiny.

Bc. Marta Bezecná

P. Marta Bezecná přebírá ocenění z rukou biskupa_foto Z. Poruba, Člověk a VíraZA DLOUHOLETOU OBĚTAVOU PRÁCI PRO ROZVOJ CHARITY TŘINEC

Paní Marta Bezecná byla v roce 2007 jmenována ředitelkou Charity Třinec. Její úkolem bylo tuto Charitu vybudovat od základu. S obětavostí i odvahou rozvíjela terénní asistenční službu, půjčovnu pomůcek a charitní šatník. Dovedla získat příznivce charitního díla a přes nárok na zasloužilý odpočinek setrvala v práci až do doby, kdy Charita Třinec byla stabilizována a připravena na změnu. Pro své zaměstnance byla vždy příkladem vynalézavé služby bližnímu.

 

Pavla Cigánová

ZA PŘÍNOS K SLUŽBĚ CHARITY V DIECÉZI

Paní Pavla nastoupila do Charity Hlučín v květnu 1999 jako zdravotní sestra v domácí péči. Od r. 2016 se na výbornou ujala role vrchní sestry Charitní ošetřovatelské služby, byť největší smysl své služby vždy viděla v pomoci potřebným přímo u lůžka. Na prvním místě je u ní člověk. Handicapovaný, nemocný, umírající. Za 20 let služby pomohla stovkám rodin zvládnout péči o blízké i náročné okamžiky loučení s umírajícími. Vždy s typickou skromností, poctivostí a ochotou pomoci a také s důvěrou v pomoc Ducha Svatého. Její zásluhou je i dnes ošetřovatelská služba Charity Hlučín na vysoké úrovni, se snahou o citlivost k potřebným, laskavost i potřebnou míru oběti. 

Tomáš Farlík

ZA DLOUHOLETOU POMOC PŘI ORGANIZOVÁNÍ TŘÍKRÁLOVÝCH SBÍREK A ANGAŽOVANOST VE FARNOSTI

Pan Tomáš Farlík se z rodinných důvodů omluvil. Již několik let pomáhá obětavě s realizací Tříkrálové sbírky. Na tuto pomoc se Charita Bohumín může každoročně spolehnout. Vždy ochotně se ve své farnosti Rychvald vydává koledovat i po několik dní, a to i přes nepřízeň počasí. S manželkou a čtyřmi dětmi je pravidelným účastníkem bohoslužeb. Jeho celoživotní láskou je hudba, a proto hrou na varhany, zpěvem či doprovodem houslí slouží při bohoslužbách v Rychvaldu i okolních farnostech. Aktivně se ve své farnosti zapojuje do činnosti scholy, ale neváhá o brigádách přiložit ruku k dílu. Svou mírností, laskavým přístupem a moudrostí je příkladem nejen svým dětem, ale i ostatním farníkům. 


Marie Figurová

ZA DVACETILETOU OBĚTAVOU SLUŽBU V CHARITĚ BOHUMÍN A ANGAŽOVANOST VE FARNOSTI

V lednu letošního roku bylo tomu již 20 let, kdy paní Marie nastoupila do služby v Charitě Bohumín. Vykonává ji vždy obětavě, svědomitě a s otevřeným srdcem, vždy jako službu bližnímu. Nechybí při každoročním koledování v rámci Tříkrálové sbírky. Aktivně se zapojuje také do života farnosti Nový Bohumín. Pomáhá s úklidem kostela a fary, podílí se na aktivitách farnosti a je dlouholetou členkou místní scholy. Vychovala tři děti a ve své víře dokáže nalézt zdroj síly pro obtíže osobního či profesního života.

Libuše Janíčková

ZA PŘÍNOS KE SLUŽBĚ CHARITY V OBLASTI DOBROVOLNICTVÍ

Paní Janíčková je činná v Charitě Český Těšín. V Českém Těšíně také žije se svým manželem, dvěma dětmi a čtyřmi vnoučaty. Vyučila se dámskou krejčovou a práce s látkami či oděvy ji provází vlastně pořád. Měla svůj vlastní obchod s galanterií a obnošeným šatstvem. Jako dobrovolnice slouží v Charitním bazárku, kde třídí i prodává šatstvo, a pomáhá tak potřebným. Ve svém volném čase šije z poškozeného šatstva tzv. dobrodárky, pozornosti pro radost i praktické využití, které nabízí k prodeji návštěvníkům bazárku. Výtěžek jde na podporu jeho činnosti. Charita Český Těšín je vděčná za její obětavou službu.

Eliška Kalmusová

ZA PŘÍNOS K ROZVOJI CHARITNÍHO DÍLA V DIECÉZI

Od svého mládí toužila paní Eliška být zdravotní sestřičkou. Již 47 let naplňuje tuto vysněnou profesi. Pracovala na několika nemocničních odděleních v Ostravě-Vítkovicích a ve Frýdku-Místku. Před 20 lety přijala místo staniční sestry v Charitě Frýdek-Místek a od r. 2005 pozici vedoucí oddělení v Oáze pokoje, nového domova pro osoby s chronickým duševním onemocněním. Na této pozici setrvala až do důchodu v r. 2017. Do důchodu však neodešla, ale dál se naplno jako zdravotní sestra věnuje klientům Oázy pokoje. Ačkoliv má služba své nároky, vždy ji potěší a povzbudí, když vidí, že s její pomocí jsou klienti schopni se pozvednout ze dna psychických sil a radovat se i z maličkostí. "Kvůli tomu má moje služba cenu," říkává. Ke klientům i spolupracovníkům je vždy milá, vstřícná, ochotná vyslechnout i povzbudit. 

Mgr. Alena Kopidolová

ZA PŘÍNOS K ROZVOJI CHARITNÍHO DÍLA V DIECÉZI

Snem paní Kopidolové bylo vždy pracovat s dětmi. V době minulého režimu to pro ni nebylo možné, ale zkušenosti s péčí o děti získávala  u svých čtyř vlastních i při hlídání cizích dětí. Odborné vědomosti pak nabyla na teologické fakultě v Olomouci v oboru křesťanská výchova. Když v Charitě Frýdek-Místek vznikal před 20 lety nízkoprahový klub Nezbeda, byla při tom. Pod jejím vedením se stal místem, kde se každý cítí dobře, zakouší radost i přijetí, kde má možnost se něco nového naučit. "Děti jsou našim zrcadlem. Zařiďme věci tak, abychom se mohli na sebe usmívat," výstižně hlásá citát ze záhlaví webových stránek klubu a sama paní Anna říkává: „U mne vždy zůstává to hlavní: můj vztah k dětem a touha poznávat jejich svět.“ Děti, ale i kolegové si jí cení pro její klid, ochotu, vstřícnost i empatii.

Jaroslava Michnová

ZA PŘÍNOS K ROZVOJI CHARITNÍHO DÍLA V DIECÉZI

V Charitě Frýdek-Místek začala paní Michnová pracovat v terénní pečovatelské službě. Po roce přešla jako pečovatelka do Oázy pokoje – domova pro osoby s chronickým duševním onemocněním. V průběhu zaměstnání absolvovala nejrůznější ošetřovatelské kurzy a odborné semináře a vystudovala také obor sociální činnost-pečovatelství na střední odborné škole Frymos. Školu ukončila s vyznamenáním. V r. 2012 přijala nabídku vedoucí oddělení v Oáze pokoje a tuto funkci zastává dodnes. V Charitě pracuje celkem 15 let. Klienti i zaměstnanci ji mají rádi pro její citlivý přístup, spravedlnost a klidnou povahu. Každého ochotně vyslechne a dokáže povzbudit a podle potřebu uklidnit.

Mgr. Věra Zlá

ZA PŘÍNOS KE SLUŽBĚ CHARITY

Paní Věra nastoupila v r. 2013 do Charity Český Těšín jako čerstvá vysokoškolská absolventka na pozici sociálního pracovníka a koordinátora Tříkrálové sbírky. Po roce přijala pozici projektové manažerky a od r. 2017 je vedoucí oddělení propagace a projektů. Zodpovědně se zabývala přípravou dotačních programů, zpracováním a realizací projektů, propagací činnosti Charity ve čtvrtletníku Trubač či správou webových stránek a Facebooku. Díky jejímu aktivnímu přístupu se podařilo uskutečnit mnoho projektů a činností v díle charity na Těšínsku. Její devizou je pokorný přístup ke změnám, snaha o udržování dobrých pracovních vztahů i smysl pro humor.