Cesta adoptivních rodičů 2011

Jen několik dnů nás dělí od našeho návratu z cesty adoptivních rodičů na Ukrajinu a na Středisku humanitární pomoci se vše vrací do starých zaběhnutých kolejí. Nezbývá než zhodnotit cestu jako velmi povedenou, dobře zorganizovanou… a prostě se vším všudy vydařenou.

Každý rok jsou organizovány minimálně 2 cesty osob, které na Ukrajině podporují děti či seniory a jsou tak součástí projektu Adopce na dálku a Důstojný život. Letos jsme podnikli cestu jedinou, zato s plně obsazeným autem, které vezlo 6 „adoptivních rodičů“ a 2 pracovníky SHP. Kormidla se ujal řidič František, kterému patří všechna čest, pokud si dokážete představit kvalitu ukrajinských cest, kterou si uvědomíte ihned po překročení hranic se Slovenskem. A pocítí to dokonce celé tělo, nejvíce však ta část těla, na které sedíte a strávíte na krkolomných cestách víc hodin než by vám přál váš úhlavní nepřítel.

I přes veškeré nástrahy se všichni cestující z různých koutů České republiky sešli v Ostravě a nic nebránilo tomu, abychom vyrazili na cestu. Našim cílem bylo město nacházející se v západní části Ukrajiny v blízkosti rumunských hranic – Tjačiv, odkud jsme každodenně vyráželi na cesty do rodin, kde žijí „adoptivní“ děti či senioři. Navštívili jsme tamní dřevěné kostely, neopomněli jsme navštívit hrob Nikoly Šohaje Loupežníka na Koločavě, podívali jsme se do Domova pokojného stáří v městečku Usť Čorna, kde působí Středisko humanitární pomoci. Výlet jsme završili dnem stráveným na kopcích tyčících se nad Usť Čornou – na Poloninách.

Naší cestě přálo štěstí, počasí, místní lidé i Boží ochrana, jelikož jsme se všichni ve zdraví a plní zážitků vrátili domů. Tímto Vás opět zveme na další cestu adoptivních rodičů či alespoň ke shlédnutí webových stránek, na kterých se dočtete bližší informace o našich projektech na Ukrajině.

Pro bližší informace kontaktujte Ondřeje Rozkopala, ondrej.rozkopal@caritas.cz, 731 625 870.