Charita Bohumín - Pomoc lidem zasaženým povodní

Charita Bohumín ve spolupráci s Diecézní charitou ostravsko-opavskou vyhlašuje materiální sbírku humanitární pomoci pro lidi postižené aktuálními povodněmi. Humanitární pomoc můžete osobně doručit do kanceláře Charity Bohumín., Štefánikova 957

Pro pomoc lidem a domácnostem zasaženým povodněmi je možné darovat především hygienické, desinfekční prostředky, ochranné pomůcky, pracovní oděvy, lůžkoviny, nástroje a nářadí pro úklid.

Místo konání sbírky:

Charita Bohumín, Štefánikova 957

Doba konání sbírky:

10. 06. – 17. 06. 2013

v době 8 – 12 h. v pracovních dnech

Kontakt:

tel.: 596 016 715, 739 002 717, 736 766 021

DĚKUJEME!!!

Související akce