Člověk by se neměl bát začít

Člověk by se neměl bát začít

Rozhovor s Ing. Tomášem Huďou místním asistentem Tříkrálové sbírky Charity Frýdek - Místek.

Od roku 2000 organizuje pan Ing. Tomáš Huďa, jako místní asistent v Palkovicích (Charita Frýdek – Místek) Tříkrálovou sbírku. Původně převzal sbírku na jeden jediný rok a nyní se na ní podílí již 12 rokem.

Jak jste se k Tříkrálové sbírce dostal?

To bylo docela náhodou, jak už to v takových případech bývá. Kamarád, který s tím v lednu 2001 v naší obci začal (tato sbírka v tomto roce oficiálně začínala na území celé naší republiky), mě v prosinci roku 2001 požádal, zda bych místo něj nevzal organizaci sbírky v lednu 2012. Já jsem mu na to přikývl, tak nějak mě to chytlo a už jsem u toho zůstal.

Obec Palkovice má zhruba 3 000 obyvatel. Jak jste na tom s počty koledníků?

Počet skupinek se každým rokem mění, poslední roky míváme 14 – 16 skupinek. Tento počet se s léty postupně navyšoval. Koledníky máme v různých věkových  kategoriích, od malých dětí až po rodiče a v příštím roce přislíbili svou účast i senioři. Postupně nám však děti odrůstají, takže z malých koledníků se „přirozenou cestou“ stávají posléze  vedoucí skupinek.

Palkovice jsme si rozdělili na jednotlivé rajóny a tak koledníci většinou koledují ve stejném rajónu, který za ta léta koledování dobře znají. Děti chodí koledovat do míst, kde dárce znají, případně občané naopak znají koledníky. Koledování je tak pro obě strany více osobní a příjemné.

Jak u Vás probíhá příprava na Tříkrálovou sbírku?

Musím se přiznat, že v posledních létech věnuji přípravě stále méně času. Je to možná tím, že mám velmi ochotnou skupinku koledníků, které nemusím moc přemlouvat a všechno jde pak snáz. Věci si připravujeme od začátku prosince. Díky tomu, že jsem jeden z vedoucích turistického oddílu, domlouvám s dětmi koledování  na pravidelných oddílových schůzkách již kolem listopadu. Vlastní administrativa mi pak začíná po Mikuláši. Máme velice ochotné pracovnice na obecním úřadě, takže zapečetění kasiček není žádný problém. Mediální kampaň není potřeba moc zajišťovat, poněvadž tato sbírka se po létech propaguje sama. Možná jen v našim obecním periodiku  krátkým článkem připomenu, kdy bude sbírka probíhat.

Koledování v Tříkrálové sbírce probíhá prvních čtrnáct dní v měsíci lednu. Chodíte koledovat v průběhu celých čtrnácti dnů?

Máme již tak nějak vyzkoušeno, že chodíme zpravidla jeden jediný víkend (kolem Tří králů). Pokud se stane, že někoho přímo doma nezastihneme, tak nám většinou donese peníze do kasičky přímo k nám domů, nebo jej navštívíme jiný den.

A co počasí potrápilo Vás letos?

V letošním roce jsme měli deštivý víkend. Za těch dvanáct let jsme zvyklí na různé počasí, někdy nám svítilo sluníčko, jindy jsme byli zmoklí, zmrzlí či chodili po pás sněhem.

Co se změnilo na Tříkrálové sbírce? Měli jste nějaké obtíže ze začátku?

Ze začátku ještě  nebylo koledování moc známé, takže jsme museli občany i trošku přesvědčovat, že nejsme podvodníci. Posledních asi sedm let je to už jen radost. Se sbírkou nám pomáhá mimo pracovnic z obecního úřadu také pan farář, kdy například na sbírku upozorní ve farnosti. Já se snažím o sbírce publikovat články v místním periodiku, vyvěšuji výsledky sbírky a také informace, na co finanční prostředky v daném roce půjdou.

Musím ale říci, po letošním prvním setkání s ostatními koordinátory oblasti Frýdek-Místek, že koledování v městech je obtížnější, lidé často nechtějí koledníkům otevřít, protože jsou zahlceni jinými sbírkami. Je opravdu těžké si vybrat organizaci, které má člověk darovat peníze. Proto si vybírám organizace, kterým chci pomáhat v jejich díle. Jsem opravdu velmi rád, že jsem si vybral právě Tříkrálovou sbírku.

Můžete mi říci důvod, proč jste u Tříkrálové sbírky zůstal?

My jsme v naší společnosti zvyklí, že když něco děláme, tak za to očekáváme jistou odměnu. Na druhé straně mnohdy umíme ve společnosti rozpoznat, co je špatné, ale nechceme nebo nemáme čas to změnit.Tříkrálová sbírka je možnost, jak udělat něco pro druhé nezištně, bez nároku na odměnu. A tím už vlastně měníme nejen sebe, ale i trošku společnost. Proto se necítím za svou práci neohodnocen, když za ni nedostanu žádnou odměnu a mám radost, že jsem trochu mohl změnit sebe a doufám, že k lepšímu. 

Co byste doporučil každému, který se chce podílet na koledování či organizaci Tříkrálové sbírky?

Člověk by měl být na koledování tak trochu extrovert. Ze začátku se děti například bály, nebo jim to bylo trapné. Jsem velmi rád, že jsem našel odvahu se do Tříkrálové sbírky také připojit a že je nyní již největší dobrovolnickou akcí v České republice. Člověk by se prostě neměl bát začít cokoliv měnit. A nejlépe se s tím začíná u sebe. Jedno přísloví říká: „Pět minut pomoci je více, jak dvě hodiny soucitu“. Navíc v letošním roce jsme vybrali rekordních téměř 94 000Kč a to je opravdu radost vidět, jak výnosy sbírky s léty stoupají, když první výtěžky byly jen okolo 20 000 Kč. Přeji každému, kdo se pro tento projekt rozhodne, hodně štěstí.