Děkujeme za Vaši štědrost!

Děkujeme za Vaši štědrost!

Díky štědrosti dárců a ochotě koledníků se v Moravskoslezském kraji a v části Jesenicka vykoledovalo do kasiček přes 20 milionů korun. Vybrané prostředky budou pomáhat těm nejpotřebnějším.

Poděkování připojují také ostravsko-opavský biskup František a ředitel Diecézní charity Lukáš Curylo. 

Milí farníci, koledníci, dobrovolníci a příznivci charitního díla,

tradiční tříkrálová sbírka vstoupila do další dekády. Po dvacáté vyrazili do ulic měst a obcí celé republiky malí králové, aby zvěstovali radostnou zprávu o narození Spasitele. S prosbou o dar na pomoc lidem v nouzi popřáli všechno nejlepší do nového roku, předali drobné poděkování formou malého kalendáříku a cukru a připsali na dveře požehnání. To vše v duchu naděje pro ty, kteří ji nejvíce potřebují.

Během jubilejní tříkrálové koledy se na území ostravsko-opavské diecéze zapojilo do sbírky přes 10 000 dobrovolníků. Rostoucí zájem o sbírku překonal i počet zapečetěných pokladniček, kterých bylo letos
o  144 více než rok minulý, celkem jich králové nesli 3252. Srdečné poděkování patří tedy všem zapojeným, jednotlivým charitním koordinátorům, vedoucím skupinek, koledníkům a ostatním dobrovolníkům, kteří během sbírky pomáhají.

S vděčností jsme sledovali rostoucí výnos sbírky, který v ostravsko-opavské diecézi vystoupal na částku 20 439 668 Kč. V národním měřítku pak sbírka vynesla 130 335 068 Kč (dalších 922 151 Kč přišlo prostřednictvím dárcovských SMS v průběhu přenosu Tříkrálového koncertu 5. ledna na ČT1). Díky štědrosti dárců a obětavosti koledníků podpoří v roce 2020 vybrané prostředky  v našem regionu 68 tzv. záměrů, předem schválených „mikroprojektů“ Charit, které pomáhají napříč Moravskoslezským krajem a v části Jesenicka. Tříkrálové finance např. umožní v Charitním domově sv. Františka v Bohumíně, vybudování krytého posezení pro klienty domova; hlučínská charitní půjčovna kompenzačních pomůcek bude dovybavena novými polohovatelnými lůžky a např. v Ostravě podpoří peníze provoz Mobilního hospice sv. Kryštofa pro lidi v závěru života. Přehled všech záměrů najdete na webových stránkách Diecézní charity ostravsko-opavské.

Rozměr Tříkrálové sbírky přesahuje pouhé vybírání mincí do plastových kasiček. Nese s sebou poselství pomoci pro ty nejpotřebnější a odvahu jak na straně koledníků, nebát se oslovit druhé, tak na straně darujících, otevřít svá srdce bližním v nouzi. Upřímný dík patří všem, kteří neváhali a sbírku podpořili finančně, organizačně nebo modlitbou. Ať se nám společným dílem i nadále daří šířit poselství milosrdné lásky – caritas.

Mons. František Václav Lobkowicz
biskup ostravsko-opavský

Bisk. znak


Mgr. Lukáš Curylo

ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské

DCHOO