Diecézní charita ostravsko - opavská  oceněna za kvalitu projektu

Diecézní charita ostravsko - opavská  oceněna za kvalitu projektu

Diecézní charita ostravsko – opavská v říjnu 2016 pořádala mezinárodní konferenci Putren Le Jakha a tento měsíc jsme obdrželi Pečeť kvality jako zásluhu za dobře odvedenou práci.

Mezinárodní konference Putren Le Jakha byla pořádána ve dnech 10. - 16. 10. 2016 a účastnilo se ji na 42 osob z různých koutů Evropy (Španělsko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Rumunsko a ČR).
Cílem konference byla aktivizace mládeže v oblasti sociálního začleňování romské mládeže.
Pečeť kvality je každoročně udělována Ministerstvem školství, mládež a tělovýchovy (MŠMT) a Domem zahraniční spolupráce (DZS) pro některou z oblastí mobility osob. Pro rok 2017 byla vyhlášena oblast výměny mládeže a mobilita pracovníků s mládeží, proto jsme se rozhodli projekt přihlásit a naše snaha byla oceněna.
Pečeť kvality přebírala za DCHOO Bc. Michaela Plešková 17. ledna 2018 v prostorách DZS v Praze. Předání pečetě proběhlo v rámci semináře, na kterém jsme prezentovali vybraný projekt a jeho výstupy.

IMG_20180117_113348IMG_20180117_120201_1

Mgr. Hana Mamčařová

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Podporují nás:

 

Logo OPZ barevné

 
Grafika1

Partneři

 
 

Najdete nás také na:

 

Facebook Round  Instagram round social media icon free  Youtube round

Připojte se