Diecézní charita ostravsko-opavská pomáhá v oblasti sociálního bydlení již 8 let

Diecézní charita ostravsko-opavská pomáhá v oblasti sociálního bydlení již 8 let

Opustit ubytovnu a získat vlastní nájemní bydlení. Šance domova pomáhá v sociálně vyloučené lokalitě v Ostravě-Kunčičkách rodinám i jednotlivcům řešit jejich bytovou situaci. Ve spolupráci s neziskovou organizací Zázemí a poskytovanými sociálními službami se jí to daří již 8 let.

Jakým vývojem prošly poskytované služby, jaká praxe se osvědčila a jaký vývoj zaznamenáváme?
Dlouholeté aktivity spojené s problematikou sociálního bydlení, nabízí odpovědi na jednotlivá témata. Přečtě si více v tiskové zprávě nebo se začtěte se do článku P. Siudy, který vyšel v časopise Okno.

Šance domova - článek v č. OKNO

 

Projekt Rozšíření sociální služby Šance domova je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Logo OPZ barevné