Díky Tříkrálové sbírce jsme v roce 2017 mohli opět pomoci na Ukrajině a v Moldavsku

Pracovnice Centra zdravotně sociální péče poskytují základní ošetření, Grigorauca, Moldavsko

Díky vaším darům z loňské Tříkrálové sbírky mohlo Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce v roce 2017 opět pomáhat na Ukrajině a v Moldavsku. Peníze byly rozděleny do humanitárních a rozvojových projektů DCHOO a podpořily tak nemalým dílem potřebné rodiny, děti i seniory.

Přečtěte si konkrétní aktivity, které se v rámci centra i díky vám v roce 2017 podařilo uskutečnit:

Sociálně zdravotní služby v Moldavsku

Pracovníci Centrum zdravotně sociální péče Grigorauca poskytli v roce 2017 domácí péči periodicky asi 75 potřebným klientům z okolí (Grigorauca, Kopačeny, Singerej, Petropavlovka). Pracovníci centra mimo to zprostředkovali také konzultace u doktorů, medicínské procedury a duchovně-psychologický doprovod. V Centru i po domech provádí zdravotní péče: injekce, konzultace, kontroly tlaku, cukru, krve, objednávají a vydávají se léky předepsány doktorem, převazy, masáže, prevence proleženin a fyzioterapie. Dále se vykonává pomoc s praním prádla a úklide. V rámci programu Důstojný život bylo materiálně a finančně podpořeno dalších 12 potřebných seniorů.

Podpora sociálních aktivit na Zakarpatí

V oblasti Zakarpatí bylo díky prostředkům z Tříkrálové sbírky podpořeno několik aktivit. A to především: Nákup dřeva na vytápění Domova pokojného stáří „Naděje“, který poskytuje ubytování a komplexní péči 14-18 nemohoucím seniorům a nachází se v horské oblasti, takže je nutné topit min. 7 měsíců v roce. Desetidenní anglický tábor pro děti v nově vybudovaném Centru pro mládež v Novoselycji. Program zaměřený na anglickou konverzaci připravili tři lektoři z ČR, Francie a Ukrajiny pro 40 dětí z chudých a sociálně slabých rodin. Dalšími výstupy v Zakarpatí bylo nastartování výstavby mateřské školy ve městě Tyachiv, podpoření dokončení rekonstrukce Centra pro mládež v Novoselycji a podpora kláštera sester Vtěleného slova v Dobovém, které pracují s dětmi a mládeží v okolí.

Potravinové balíčky do oblasti konfliktu

Díky Tříkrálové sbírce bylo možné podpořit také lidi zasažené konfliktem na východní Ukrajině. Místo jednoho plánovaného výjezdu se nakonec podařilo s balíky pomoci do bojových zón vyrazit třikrát. Celkem 267 potravinových a 267 hygienických balíků bylo spolu s další materiální pomocí postupně doručeno přímo obyvatelům do Avdijivky, Kamjanky, Slovjanska, Svitlodarsku, Novoluhanska, Lukanskeho a dalších obcí v Doněcke oblasti.

Důstojný život Moldavsko (foto: Miroslav Hodeček)Distribuce potravinových a hygienických balíků, východní Ukrajina

Seminář psychologických metod v poradenské práci

„Prakticko-teoretický seminář psychologických metod v poradenské práci se sny" byl realizován "Caritas-Spes-Vinnytsia" a Vinnycké pobočky ukrajinského svazu psychoterapeutů. Naplánovány byly 2 moduly po dvou dnech, které byly zaměřeny na získání teoretických znalostí a praktických nástrojů v oblasti analytické a cílené hluboké psychoterapie. Tématem byla psychoterapeutická poradenská práce se sny vyvolanými obtížnými životními zkušenostmi v oblastech konfliktu. Kurzu se účastnilo 15 odborníků, kteří profesionálně či dobrovolně působí v této sféře. Konzultace nyní mohou poskytovat např.: vojákům ATO v nemocnicích; demobilizovaným účastníkům ATO; partnerům a rodině účastníků ATO a všem, kteří prožívají těžkosti a stres.

                Centrum iniciativ ve městě Kaluš

S naším partnerem „Molodyj národnyj ruch“ bylo ve městě Kaluš úspěšně zařízeno a zprovozněno Centrum iniciativ „Otevřený prostor“. Toto Centrum je ojedinělou záležitostí v celém okrese. Na začátku bylo Centrum plánováno pouze pro mládež, ale z důvodu velkého zájmu různých skupin lidí, bylo rozšířeno na Centrum občanských iniciativ. Centrum je nyní místem, kde mohou mladí lidé užitečně a zajímavě trávit čas a kde mohou zástupci veřejných organizací pořádat akce v moderním, dobře vybaveném prostoru. Centrum slouží také jako platforma pro dialog a spolupráci místních institucí, organizací občanské společnosti a aktivními obyvateli.