Hostíme dobrovolnice ze zahraničí

Hostíme dobrovolnice ze zahraničí

Od letošního října Diecézní charita ostravsko-opavská hostí dvě dobrovolnice ze zahraničí.

Vůbec poprvé máme možnost hostit dobrovolníka v rámci Evropské dobrovolné služby programu Mládež v akci. Díky tomuto programu k nám zavítala Marie z Rouenu ve Francii, která je velkou fanynkou sportu - hraje volejbal, badminton, ráda si vyrazí do přírody na túru. Díky sportovnímu zaměření Marii zaujal právě projekt DCHOO s názvem Sound in Body, Sound in Mind (Ve zdravém těle zdravý duch), který se zaměřuje na zdravý životní styl. Marie zatím poznává, jak to na Vesničce soužití a Horizontu funguje, ale postupem času a hlavně s přibývající slovní zásobou bude organizovat více a více vlastních aktivit zaměřených právě na zdravý životní styl.

Druhou dobrovolnicí je mladičká Pia, která k nám dorazila z Německa. Pia letos teprve odmaturovala, ale již v době, kdy studovala střední školu, zvládla sama odcestovat na tříměsíční výměnný pobyt do Jihoafrické republiky. Pia do charitních středisek dochází 3 krát týdně, zbylé dva dny se v rámci projektu „Dobrovolníci na pomoc obětem nacismu“ věnuje klientům organizace Živá paměť, o.p.s., kterými jsou právě oběti nacismu.   

Obě dobrovolnice u nás budou po dobu 1 roku. Postupně budeme přinášet další informace a novinky z jejich působení u nás a o akcích pro veřejnost, které ve spolupráci s nimi budeme chystat.