I když nenávidím hřích, mohu milovat hříšníka

I když nenávidím hřích, mohu milovat hříšníka

Výrokem sv. Augustina reagoval Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavské diecéze na blížící se demonstraci proti Romům v Ostravě. Upozornil, že nepokoje nelze řešit násilnou formou.

Již jako kaplan jsem jezdil do Ostravy, setkával jsem se romskou komunitou. Romská komunita je etnikum. Není tomu tak jen u nás v České republice. Etnika jsou v různých částech světa. Tomu že romská komunita není nejpřizpůsobivější naší komunitě, to všichni víme. Ale tato situace se nedá řešit násilnou cestou.“  upozornil biskup při setkání s novináři.

Setkání se uskutečnilo 25. září v prostorách kostelu sv. Josefa (Don Bosco), kde až do 29. září probíhá výstava „I Romové jsou Boží“.

„Mezi Romy nejsou všichni, kteří se dostávají do konfliktu se zákonem. Máme dobré zkušenosti z Vesničky soužití, práce Salesiánů, sester Matky Terezy, které působí v Přívoze. Romská kultura, ale nelze změnit mávnutím proutku. Je potřeba naučit se vzájemnému soužití“

„Řešení problému nemůže být násilím nebo nenávistí. Je potřeba mnohých aktivit, sdružení a činností k začlenění Romů. Nezměníme způsob jejich chování, ale není možné naznačovat, že jsou nepřátelé lidstva. Člověku to přináší velkou obavu. V 20. století jsme byli svědky velkého utrpení a nechceme, aby tomu bylo tak i v 21. století.“ dodal biskup.

Setkání s novináři se zúčastnil i Ing. Miroslav Hodeček, vedoucí Vesničky soužití, Mgr. Jiří Caha, ředitel Salesiánského střediska volného času a P. Mgr. Vít Zatloukal, biskupský vikář pro pastoraci.

„Romové, kteří se chtějí začlenit, jsou vyčleněni ze svého společenství, ale bílá majorita je nepřijme. Zůstávají v sociálním vakuu. To je obrovským zdrojem frustrace. 26. srpna došlo k situaci, kdy se projevila davovost. Skupina demonstrujících cíleně motivovala k násilí. V médiích byla navíc demonstrace v Ostravě označena jako úspěšná. Radikálové dosáhli svého.“ podotkl biskupský vikář.

autor: Jana Hajnová