Informace k výběrovému řízení na nájemce sociálních bytů

Informace k výběrovému řízení na nájemce sociálních bytů

Rekonstrukcí rodinného domu Na Rampě v Ostravě-Kunčičkách vzniklo 6 nových sociálních bytů. Díky prostředkům z Evropské unie se podařilo opravit schátralý objekt, který nabídne bydlení potřebným rodinám.

Do 31. 3. 2021 přijímáme žádosti zájemců o sociální bydlení.

Dům Na Rampě 20 v Ostravě-Kunčičkách vznikl kompletní rekonstrukcí rodinného domu, která byla předmětem projektu Diecézní charity ostravsko-opavské financovaného z velké části z prostředků operačního programu IROP Evropského fondu pro regionální rozvoj (EU).

Rekonstrukcí vzniklo 6 sociálních bytů, které budou pronajímány v souladu s podmínkami IROP po dobu udržitelnosti, tj. do února 2041. IROP také stanoví podmínky, za kterých mohou být získané byty pronajímány nájemcům a jak se definuje cílová skupina nájemců vzniklých sociálních bytů, z čehož plynou některé požadavky na žadatele a nájemce.

Informace o výběrovém řízení na nájemce sociálních bytů domu Na Rampě najdete ZDE.

EU a MMR