Jít směrem k Velikonocům znamená obnovu našeho srdce

Jít směrem k Velikonocům znamená obnovu našeho srdce

Postní doba vyzývá křesťany, aby s větší intenzitou a konkrétností vtělovali velikonoční tajemství do svého osobního, rodinného a společenského života, zvláště za pomoci postu, modlitby a almužny.

Také v ostravsko-opavské diecézi se tak, stejně jako v uplynulých letech, můžete zapojit do Postní almužny.

PA_2019

„Obraťte se k Hospodinu, svému Bohu“ (Jl, 2,13)

Již 10 let nabízí Charita ČR příležitost prožít období přípravy na velikonoce, své obrácení k Bohu, také formou skutků oběti a sebezáporu v rámci tzv. postní almužny. V  postní době trvající od 6. 3. do 18. 4. 2019 můžete ve svých rodinách nebo i osobně takto ušetřené prostředky, Vaše „almužny“, ukládat do charitní „postničky“. Rozhodnutí, komu by nashromážděná částka měla pomoci, necháváme zcela na Vás. Možností uplatnění je několik – Vaše farnost, blízká charita, konkrétní potřebná rodina či osoba aj. Papírová postnička bude pro Vás připravena na začátku postní doby v kostelech a kněz ve farnosti Vám poskytne informace o možnostech, kdy a kde o Velikonocích dar odevzdat.

Almužna nemusí znamenat jen odříkání si peněz, které jinak utrácíme za zbytečnosti či světské požitky, ale může nás podnítit k myšlenkám, co je v našem životě skutečně potřebné, a jaké je ovoce našeho života. Chtějme v tomto postním úsilí prožít něco ze zkušenosti prvotní církve – mít srdce otevřené potřebným a spolu být jednoho srdce a jedné mysli.

Přejeme Vám požehnané prožití postní doby i radost doby velikonoční. Ať Vás Bůh naplní svou milostí, aby Vaše obrácení bylo upřímné a pravdivé, proměňovalo celý Váš život a tím více sjednocovalo se společenstvím celého Božího lidu. Otevřeme svá srdce v době postní a nebuďme lhostejní k pomoci druhým.

Podpis_biskup_Lobkowicz                            Podpis_ředitel_Curylo                                             

Mons. František Václav Lobkowicz                                            Mgr. Lukáš Curylo
     biskup ostravsko-opavský                                    ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské