K+M+B přicházejí. Začněte nový rok dobrým skutkem.

K+M+B přicházejí. Začněte nový rok dobrým skutkem.

Přivítejte ve svých domovech koledníky Tříkrálové sbírky, kteří se vypraví 1. – 14. ledna 2018 zvěstovat šťastný nový rok také v Moravskoslezském kraji a Jesenicku. Jejich koledování přinese radostné poselství nejen do vašeho domova, ale také vám umožní zapojit se do pomoci lidem v nouzi.

Tříkrálová sbírka se koná v rámci celé České republiky a na území Moravskoslezského kraje a Jesenicka se do ní v letošním roce zapojí více než 2 500 kolednických skupinek. „Skupinku koledníků tvoří převážně děti převlečené za tři krále, kteří se podle tradice přišli o Betléma poklonit narozenému Ježíškovi. Každá kolednická skupinka má vedoucího, který je starší patnácti let a je vybaven průkazem vystaveným Charitou ČR,“ uvádí Martin Hořínek, hlavní koordinátor sbírky v Moravskoslezském kraji a Jesenicku, který na sbírku dohlíží a stará se o to, aby vše probíhalo v souladu s jejími pravidly.

Přispět na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným sbírky je možné několika způsoby. „Nejjednodušší je samozřejmě přispět do kasiček koledníků, které jsou opatřené nálepkou Charity Česká republika a zapečetěné místně příslušným městským či obecním úřadem nebo magistrátem. Kromě příspěvků do pokladniček je možné také zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30 na číslo 87 777 nebo dar na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800, vedený u České spořitelny, VS 777,“ upřesňuje Martin Hořínek.

Výnos sbírky pomáhá po celé České republice a bude využit podobně jako v předchozích letech v souladu se záměry, které se připravují a schvalují ještě před samotným koledováním. Převážná část výnosu bude využita na pomoc v regionech, kde se sbírka koná. Část výnosu sbírky poputuje na humanitární pomoc do zahraničí. Více o záměrech na využití výnosu najdete na

http://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti-sbirky-2018/

Definitivní výsledky koledování v Moravskoslezském kraji a na Jesenicku budou známy na začátku února, nicméně průběžné výsledky jsou zveřejňovány bezprostředně po skončení koledování na www.trikralovasbirka.cz

Kam vyrazit za třemi králi (Moravskoslezský kraj)

 

  • Tříkrálový koncert dobré vůle s Pěveckým sborem ONDRÁŠ z Nového Jičína

neděle 7. ledna 2018 od 16 hod. v Kostele sv. Jana a Pavla v Místku

 

  • Tradiční Tříkrálový průvod městem Frýdek-Místek

sobota 6. ledna od 10 hod. kostel sv. Jana a Pavla

Průvod bude ozvláštněn velbloudy, na kterých Tři králové dojdou až k betlému. Vycházet se bude v 10 hodin od kostela sv. Jana a Pavla a Tři králové půjdou směrem na náměstí Svobody, kde na ně bude čekat živý betlém.

 

  • Slavnostní Tříkrálový průvod Opavou, spojený s požehnáním koledníkům

pátek 5. ledna 2018 v 16 hod., zahájení pod Ptačím vrchem.

Průvod, v jehož čele půjde se třemi králi živý velbloud, bude zakončen na Horním náměstí divadelním představením. Hudební doprovod zajistí BORIS – bubenický orchestr.

 

  • Tříkrálový průvod městem Třinec

Sobota 6. ledna 2018 od 16 hod.

 

 

Soutěž o  nejkrásnější foto nebo selfie koledníci Charity Opava

 

Koledníci mohou vyhrát poukázku na knihu, když pořídí foto nebo selfie své skupinky, které poté zašlou na email: trikralovka-selfie@charitaopava.cz do 15. 1. 2018. Hodnotit se bude originalita fotografie i kostýmů a celkový dojem.  Děti do 8 let soutěží o poukázky do aquaparku a starší dětí soutěží o chytré telefony.

 

Losování o mob. telefony (HUAWEI P9 LITE 2017), poukázky do aquaparku a vyhlášení vítězů o nejzdařilejší foto nebo selfie proběhne v kině Mír po vyhodnocení sbírky a následně budou jména výherců uveřejněna na  webových  stránkách  Charity  Opava 26. ledna 2018.