Koleda pokračuje

Koleda pokračuje

Malí koledníčci zůstávají doma a je jasné, že letos už do ulic osobně nevyrazí. Těšili se na klasickou koledu, kterou už pravděpodobně do 24. ledna nestihnou.

Králové se ale nevzdávají a s online požehnáním prosí o pomoc lidem v nouzi. 

Poslechněte si možnosti, jak se zapojit do letošní "jiné" tříkrálovky. Shrnutí přidává Martin Hořínek v reportáži TV Noe.

 

Darujte naději lidem v nouzi

Možností jak přispět, je několik. Děkujeme všem, kteří myslí na potřebné. Peníze podpoří v letošním roce 65 záměrů oblastních Charit.

Do 24. ledna 2021

  • Najděte v okolí stacionární pokladničku (např. na obecním úřadě, v potravinách, lékárně nebo v informačním centru - více informací uvádí webové stránky Charit) a přispějte vhozením libovolného daru.

Do 30. dubna 2021

  • Darujte do online pokladničky na www.trikralovasbirka.cz (vyberte podle PSČ obec, ve které pomáhá nejbližší Charita nebo vyhledávejte podle názvu obce/města).

Celoročně

  • Pošlete dárcovskou DMS: DMS KOLEDA 30 (nebo 60, 90) na tel. č. 87 777.
  • Podpořte Charitu, která pomáhá ve vašem okolí. Vyberte variabilní symbol dané Charity a darujte na sbírkový účet: 66008822/0800.

Nevíte, na koho se v okolí obrátit a rádi byste pomohli?

Ozvěte se nejbližšímu koordinátorovi sbírky, rád vám poradí.