Koledníci dostali darem Tříkrálové koruny

Koledníci dostali darem Tříkrálové koruny

Již za dva měsíce vyrazí v období od 1. - 14. ledna koledovat Tříkráloví koledníci. V letošním roce to bude podobně jako v min. roce více jak 7 500 koledníků. Diecézní charita ostravsko-opavská obdržela tento rok darem 8 000 ks Tříkrálových korun od společnosti Model obaly, a. s. z Opavy. Malí i velcí koledníci si tak nebudou muset vyrábět koruny vlastnoručně.

Přípravy na Tříkrálovou sbírku probíhají v průběhu celého roku a vrcholí právě na podzim. Koordinátoři v jednotlivých charitách, kteří Tříkrálovou sbírku připravují, nyní chystají cukry, kalendáříky, kasičky, symbolické dárky pro koledníky apod., tak aby koledování mohlo proběhnout bez větších problémů.

Koledníci koledují bez nároku na odměnu, přesto se je však Charity snaží alespoň symbolicky obdarovat drobným dárkem nebo setkáním spojeným s nejrůznějšími akcemi. Někteří preferují sejít se ihned po koledování, jiné Charity setkání nechávají až na letní období.

I přes zdánlivě vysoký počet koledníků jich je stále v některých našich Charitách nedostatek. Pomoci může opravdu téměř každý, stačí se obrátit na příslušného koordinátora dané Charity.