Koledování Tříkrálové sbírky končí, DCHOO již hlásí první milion

Koledování Tříkrálové sbírky končí, DCHOO již hlásí první milion

V pátek 14. 1. 2011 oficiálně končí koledování Tříkrálové sbírky 2011. Charity, které jednotlivé kolednické skupinky organizují, již průběžně sčítají výnos sbírky. V rámci ostravsko-opavské diecéze byla podle průběžných výsledků již překonána částka milionu korun.

Úderem páteční půlnoci (tj. 14 ledna) se uzavře koledování Tříkrálové sbírky 2011. Již po jedenácté roznášeli charitní koledníčci požehnání do našich domovů a vybírali finanční prostředky na pomoc lidem v nouzi a podporu charitního díla. „Byl jsem velmi potěšen s jakým nasazením a obětavostí se opět vydalo tisíce koledníků do ulic, aby nám pomohli sbírat finanční prostředky ve prospěch našich spoluobčanů, kteří naši pomoc potřebují. Může to být pro nás velikým povzbuzením, že naší mladé generaci, která se zejména zapojuje do Tříkrálové sbírky, nejsou lhostejné osudy a potřeby lidí kolem nás.“ sděluje ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské Lukáš Curylo.

 

Koledování končí a koledníci si budou užívat zasloužené odměny v podobě akcí, které pro ně jako poděkování připravily jednotlivé Charity, velká práce nyní čeká organizátory sbírky. „Na severní Moravě bylo zapečetěno 2.491 pokladniček, což je více, než tomu bylo loni, kdy se u nás vykoledovalo rekordních 11 milionů korun.“ hlásí počty diecézní koordinátor sbírky Martin Hořínek. Většina pokladniček bude rozpečeťována až po definitivním konci koledování, některé charity však již hlásí výsledky. „K dnešnímu poledni (tj. 13. 1. 2011) bylo rozpečetěno 6% pokladniček v ostravsko-opavské diecézi, v nichž byl obnos 1.325.633,- Kč.“ pokračuje Hořínek s tím, že průběžné výsledky koledování v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské jsou zveřejňovány na webových stránkách dchoo.caritas.cz. Konečné výsledky pak budou známy na začátku měsíce února po úředním rozpečetění všech pokladniček. „Chtěl bych všem koledníků, ale také všem dárcům, ze srdce poděkovat.“ děkuje diecézní ředitel Curylo

 

(Martin Hořínek)