Lidé Tříkrálové sbírce důvěřují, rekordní výtěžek pomůže místním lidem

Lidé Tříkrálové sbírce důvěřují, rekordní výtěžek pomůže místním lidem

Letošní výtěžek Tříkrálové sbírky na území Moravskoslezského kraje a části Jesenicka překonal ten loňský o téměř jeden milion korun. Stalo se tak i navzdory negativní kampani, která se proti ní vzedmula. Dárci tak ukázali, že pomáhat chtějí a ví také komu. Patří jim za to velký dík.

Největší sbírková akce, Tříkrálová sbírka, skončila 14. ledna 2016. Rozpečeťování kasiček na městských či obecních úřadech a počítání výnosu pak trvalo celých osm pracovních dní a skončilo krásným výsledkem; lidem v nouzi pomůže 14 920 585,- Kč. Diecézní charita ostravsko-opavská zaznamenala nárůst počtu kasiček i jejich průměrného výnosu. Zásluhu na tom mají především neúnavní koledníci i jejich vedoucí a koordinátoři, kteří opět většímu počtu dárců popřáli do nového roku i dali příležitost přispět na charitní dílo. „Chci moc poděkovat všem dárcům, koledníkům, organizátorům a podporovatelům. Věřím, že kromě praktického rozměru sbírky, kdy výtěžek pomůže mnoha potřebným lidem, návštěva malých Tří králů vnitřně obohatila a potěšila nespočet lidí v našem kraji,“ uvedl Mgr. Lukáš Curylo, ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské.

Sbírku se letos pokusila poškodit negativní kampaň. „Jsme rádi, že se lidé zajímají, komu výtěžek pomůže. Pravidelně každý rok zveřejňujeme záměry na jeho využití a letos jsme o ně zaznamenali zvýšený zájem. Většina prostředků zůstává v kraji, kde byl vykoledován, v tom našem pomůže například nevyléčitelně nemocným v Mobilním hospici Charity Ostrava, terénní službě seniorům Charitní ošetřovatelské služby Charity Kopřivnice, zahájení domácí hospicové péče na Jesenicku, a dalším více než sedmi desítkám podobných záměrů,“ vypočítává Mgr. Tomáš Pinďák, diecézní koordinátor Tříkrálové sbírky.

Koledování se v ostravsko-opavské diecézi zúčastnilo na 10 000 koledníků. „Přestože je možné přispívat také formou dárcovských DMS či přímo na účet sbírky, role koledníků je nezastupitelná. Pro Tříkrálovou sbírku je typický osobní kontakt s dárcem i její duchovní a tradiční rozměr. Pro tisíce koledníků to znamená mnoho náročných hodin a nachozených kilometrů. Je to obdivuhodné, zejména když si uvědomíme, že tato jejich činnost je ryze dobrovolnická,“ neskrývá vděčnost Lukáš Curylo.

Výsledky jednotlivých charit i celorepublikové výsledky můžete najít na www.trikralovasbirka.cz nebo na www.dchoo.charita.cz.

Mimo daru do kasiček koledníků je stále možné přispět také zasláním DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným jde 28,50 Kč. Službu provozuje Fórum dárců.). Podpořit sbírku je možné také příspěvkem na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 u České spořitelny, VS 777).