150 služeb v Moravskoslezském kraji a Jesenicku

150 služeb v Moravskoslezském kraji a Jesenicku

Neuvěřitelných 150 služeb nabízí svým klientům 17 Charit v Moravskoslezském kraji a Jesenicku.

Například téměř na celém území můžete využít služeb půjčoven kompenzačních pomůcek nebo pečovatelské služby.

Více informací Přehled služeb nebo Adresář Charit pro Moravskoslezský kraj a část Jesenicka