Nově registrovaná sociální služba „Šance domova“

Jedná se o sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi s názvem „Šance domova“, která se nachází v Ostravě – Kunčičkách na ul. Pstruží 501/6.

Tato služba slouží rodinám s dětmi, které z důvodu své ztížené sociální situace nemohou vlastními silami dosáhnout adekvátního bydlení.

Cílem služby je poskytnout rodinám s dětmi dostupné bydlení a současně nabídnout pomoc sociálního pracovníka při řešení jejich problémů, tak aby po určité době mohly žít a řešit své problémy samostatně. Podmínkou poskytnutí bydlení rodině je její aktivní zapojení do doprovodného sociálního programu.

V současné době v rámci této nabízené služby byla prozatím navázána spolupráce celkem s osmi rodinami. Byty Diecézní charita ostravsko-opavská klientům podnajímá na rok s možností ročního prodloužení. Služba poskytuje bydlení zejména v Ostravě - Kunčičkách a také v Ostravě - Přívoze. Je pravděpodobné, že v budoucnu bude služba nabízet bydlení i v jiných částech Ostravy.

Kontaktní osoba:
Bc. Jana Caisbergerová
Vesnička soužití / Sociální pracovnice
tel.: 733 741 052, e-mail: jana.caisbergerova@charita.cz