Novela přináší od 1. června novou šanci pro dlužníky

Novela přináší od 1. června novou šanci pro dlužníky

Začít znovu, vyrovnat se s hříchy minulosti, splatit své závazky. Od 1. června 2019, kdy vstupuje v platnost novela insolvenčního zákona, získají dlužníci nové možnosti, jak se dostat ven z dluhových pastí.

Doposud platilo, že dlužník musel být schopen splatit během 5 let minimálně 30 % svých závazků, včetně nákladů insolvenčního řízení. Kombinace vysokých dluhů s nízkými příjmy to ale mnoha lidem neumožňovala, částky, které pak dlužníkům případně zůstávaly, nestačily na běžný život. To vše se úderem letošního června změní a pro ty, kteří chtějí své problémy začít řešit, se otevírají nové možnosti, jak zastavit dluhovou spirálu.

Novela umožní zrychlený proces oddlužení a dosáhnou na ni také ohrožené skupiny jako např. senioři či lidé s handicapem. Tyto skupiny se mohou oddlužit po třech letech, bez ohledu na to, jakou částku splatí. Navíc, pokud dlužník mimo zmíněné ohrožené skupiny, zvládne během 3 let uhradit 60 % svých pohledávek, dosáhne oddlužení. Počátkem června začne platit také nové nařízení o nezabavitelných částkách, tzn., že dlužníkovi zbyde po všech srážkách více peněz na živobytí.

Mimo zmíněných výhod má novela také pár slabých míst

Jedním z nich je zvýšení minimální splátky, kterou musí být dlužník schopen při vstupu do procesu oddlužení splatit, ta nově přesahuje hranici 2000 Kč, pro nízkopříjmové skupiny, jako jsou senioři nebo lidé pobírající invalidní důchod to může být problém. Zpřísněním je i způsob oddlužení, kdy je dlužníkovi zpeněžen movitý i nemovitý majetek, případně jsou věřitelé uspokojeni kombinací splátkového kalendáře a prodejem majetku dlužníka. Další pochybnost se týká pravidla o „vynaložení veškerého úsilí“ k oddlužení těch, kteří se během 5 let budou snažit pokrýt min. 30 % dluhů. Jak se zmíněné bude prokazovat, ukáže teprve budoucí praxe.

Změny, které přináší novela insolvenčního zákona jsou obecně správným krokem k boji proti dluhovým pastem, mnohem důležitější je ale aktivní přístup každého, kdo se do problému dostane. Celý proces podání návrhu na povolení oddlužení se také výrazně zjednoduší, a pokud se dlužník obrátí na instituce akreditované Ministerstvem spravedlnosti, je možné jej sepsat zdarma.

Nebojte se zeptat

Pokud stále přemýšlíte, jak řešit svou nepříznivou situaci spojenou s dluhy, přijďte se informovat např. do některé z charitních poraden. Rádi Vám poradíme zdarma a anonymně. Jsme tady pro Vás, nezávazně nás můžete kontaktovat na bezplatném čísle 800 400 214.

 

Poradna v centru Ostravy, která má akreditaci k bezplatnému sepisování návrhů na oddluženíPracovníci Poradenského a informačního centra Diecézní charity ostravsko-opavské

Puchmajerova 10, 702 00 Ostrava

Tel.: 596 128 309

E-mail: poradna@dchoo.charita.cz