Ocenění biskupa přijali také charitní pracovníci

Ocenění biskupa přijali také charitní pracovníci

Slavnost svaté Hedviky se již po páté stala příležitostí k poděkování těm, kteří se aktivně zapojují do života diecéze. Biskup František Václav Lobkowicz v pátek 16. 10. odměnil pamětním listem a medailí sv. Hedviky sedmadvacet mužů a žen. V seznamu najdeme také devět charitních pracovníků.

Ocenění má být podle biskupových slov povzbuzením k další aktivitě i příkladem pro ostatní věřící ve farnostech. „Dnešní vyznamenání je hodnocením toho, že se ve svých farnostech umíte dívat kolem sebe a umíte pomáhat. Sami od sebe umíte něco dobrého udělat a za to vám patří dík,“ uvedl biskup Lobkowicz.

Ocenění charitní pracovníci v roce 2015 jsou:

Jan a Anna Čechovi ZA PŘÍNOS KE SLUŽBĚ CHARITY V DIECÉZI

V Charitě Frenštát pod Radhoštěm pracují manželé Čechovi od r. 2008, oba v terénní pečovatelské službě. Paní Anna později jako projektový manažer. Vynikají veselou povahou, ochotou i vysokým pracovním nasazením. V r. 2013 několik týdnů obětavě pomáhali nad rámec své pracovní doby často do pozdních nočních hodin při rozdělování pomoci obětem výbuchu plynu v činžovním domu. Svou činností přispěli k dobrému jménu Charity Frenštát pod Radhoštěm a jistě i k ocenění „Nejlepší nezisková organizace“ starostkou města.

Bc. Lucie Fábryová, DiS. ZA OBĚTAVOU PRÁCI PRO CHARITU BOHUMÍN A PROFESIONÁLNÍ I LIDSKÝ PŘÍSTUP KE KLIENTŮM

V Charitě Bohumín pracuje paní Lucie od roku 2001. V prvních letech dělila svoji práci mezi klienty domu pokojného stáří a nově vzniklou občanskou poradnu. Ta se postupně pod jejím vedením stala vyhledávaným místem pomoci v různých tíživých situacích. Poradně se nyní věnuje již naplno. Pracuje vždy svědomitě i nad rámec svých povinností. Ke klientům přistupuje s vysokou mírou profesionality, ale zároveň s lidskostí a empatií. Ve svém volném čase slouží jako varhanice ve farnosti Dolní Lutyně.

Petra Hořínková, DiS. ZA PŘÍNOS KE SLUŽBĚ CHARITY OSTRAVA

Paní Petra Hořínková nastoupila do Charity Ostrava před jednadvaceti lety. Nejprve jako ošetřovatelka, později jako animátorka programů pro ohrožené děti. Po návratu ze své mateřské dovolené se nějaký čas věnovala rodičům s dětmi v Rodičovském centru Klubíčko. Nyní vykonává funkci sociální pracovnice ve startovacích bytech pro lidi bez domova, kde pomáhá klientům s návratem k samostatnému životu. Ve své službě uplatňuje svůj cit a talent pro ruční práce, do nichž zasvěcuje klienty a pomáhá tak nabýt zdravé sebevědomí z vlastní šikovnosti. V této funkci pracuje od roku 2008.

Vítězslava Juříčková ZA PŘÍNOS KE SLUŽBĚ CHARITY V DIECÉZI

V Charitě Frenštát pod Radhoštěm pracuje paní Juříčková od roku 2005 jako vrchní sestra v terénní zdravotnické službě. Ráda pomáhá potřebným i předává své zkušenosti podřízeným. Navíc jako dobrovolnice již čtyři roky vede klub Anonymních alkoholiků, kde několik jeho členů nachází útočiště a vzájemnou podporu. Ve svém okolí je známá jako skromný člověk s otevřeným srdcem pro všechny. Vždy ráda vyslechne, poradí a pomůže.

Mgr. Jarmila Karlická ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ CHARITNÍHO DÍLA V DIECÉZI

Paní Jarmila Karlická nastoupila do Charity Frýdek-Místek před sedmnácti lety. Od počátku zastávala funkci vedoucí charitní a ošetřovatelské a pečovatelské služby. Po jejich rozdělení, vede dnes ošetřovatelskou službu. Svou práci vykonává s velkým nasazením a často musí operativně zasáhnout i v čase svého osobního volna. Své znalosti a praxi uplatňuje také jako vedoucí odborného kolegia a jako metodik zdravotně-sociálních služeb při Diecézní charitě ostravsko-opavské. Je cennou pomocí v rozvoji a zkvalitňování služeb Charity v diecézi.

Hana Komárková ZA PŘÍNOS KE SLUŽBĚ CHARITY V DIECÉZI

V Charitě Opava pracuje paní Hana Komárková již 13 let jako zdravotní sestra. Stála u zrodu mobilní hospicové služby, své zkušenosti umí předávat mladším kolegyním. Pro klienty a jejich rodiny má vždy vlídné slovo, trpělivost a umění naslouchat. Velmi citlivě doprovází umírajícího člověka i jeho rodinu, dodává jim útěchu, sílu i energii. Paní Komárková je vdaná, má čtyři děti.

Petr Matěj ZA PŘÍNOS KE SLUŽBĚ CHARITY OSTRAVA

Již dvacet let pracuje v Charitě Ostrava pan Petr Matěj. Nejprve se jako vedoucí noclehárny věnoval lidem bez domova. Pomáhal jim morálně, duchovně i v řešení praktických problémů. Od r. 2012 vede Charitní dům sv. Václava pro seniory. Pan Matěj je díky své praxi, životnímu nadhledu a smyslu pro humor přirozenou autoritou pro své podřízené i klienty. Dokáže spojovat lidi, a to třeba i sportem - trénoval fotbalový tým azylového domu při turnajích Samaritán Open. Jeho životní heslo je „Bůh vidí i to, co je skryté“.

Lenka Roháčková ZA PŘÍNOS KE SLUŽBĚ CHARITY OPAVA

Skoro devatenáct let pracuje paní Lenka Roháčková v Charitě Opava jako zdravotní sestra v terénní ošetřovatelské službě a v mobilním hospici. Vyniká lidským přístupem ke klientům, často pracuje nad rámec svých pracovních povinností. V mobilním hospici doprovází klienty v posledních chvílích jejich životní cesty, zprostředkovává pro ně duchovní službu. Také pro jejich rodiny je velkou oporou v těchto těžkých chvílích. Ne nadarmo ji mnoho pečujících rodin nazvalo „andělem“.

FOTO: Zdeněk Poruba, Člověk a Víra