Ohlédněte se s námi za rokem 2018 ve výroční zprávě Diecézní charity ostravsko-opavské

Ohlédněte se s námi za rokem 2018 ve výroční zprávě Diecézní charity ostravsko-opavské

Jaký byl rok 2018 v Diecézní charitě ostravsko-opavské?

Začtěte se do stránek výroční zprávy, která rekapituluje loňské období charitního působení v Moravskoslezském kraji a v části Jesenicka.

Výroční zpráva DCHOO_2018